Skip to content

Waarborging van Privacy in Corona-tijd

Thema: Corona, Wet- en regelgeving

Waarborging van Privacy in Corona-tijd

Thema: Corona, Wet- en regelgeving

Privacy is en blijft belangrijk, ook tijdens de coronacrisis.​ Bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komen veel  klachten binnen van medewerkers waarbij de werkgever de overige medewerkers heeft ingelicht over de coronabesmetting van een medewerker. En dit mag absoluut niet! Door de klachten van deze medewerkers bij AP, krijgen die bedrijven een controle van AP. Hier kan een boete voor gegeven worden, dat wilt u als bedrijf voorkomen.

Wat mag u wel en niet doen als werkgever?

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel bedrijven overtreden de AVG-regels zonder zich daarvan bewust te zijn. Dat kan later leiden tot vervelende situaties. Voorkom die.

Wat mag u als werkgever niet doen?

  • Registreren wie van uw werknemers besmet is, mag niet. U mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • De werkgever mag andere medewerkers niet informeren dat iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn.
  • U mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag u iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.
  • Vragen naar klachten als hoesten en koorts zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. U mag wel vragen of het al wat beter gaat.

Wat mag u als werkgever wel doen?

  • Als iemand besmet is, mag u daar met hem of haar over spreken. U mag het alleen niet administreren.
  • U mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kunt u voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis blijven of thuiswerken.
  • U kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag altijd toestemming aan de betrokken medewerker.
  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.

Privacy klanten bij de gezondheidscheck kantines en horeca

Voor hippische ondernemers met een horeca-gelegenheid is het verplicht bij ontvangst een gezondheidscheck door een zogenaamd ‘checkgesprek’ te voeren. Om de privacy van uw gasten te waarborgen mag u uw klanten naar hun gezondheid vragen, maar deze antwoorden niet registreren. Dit mag u dus ook niet bij een online reservering vragen. De privacywet is hierbij van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En die zegt dat u geen medische gegevens mag verwerken. Symptomen van corona, zoals koorts en luchtwegklachten, zijn medische persoonsgegevens.

Wel mag u de klant informeren over uw toegangsbeleid. En de klant vragen de aanbevelingen van het RIVM op te volgen. Dat wil zeggen dat uw klant thuisblijft als hij of zij verschijnselen van corona heeft.

Hulp bij waarborgen privacy werknemers

Heeft u hulp nodig bij het waarborgen van de privacy van uw werknemers en klanten? Tot 1 september kunnen FNRS-ondernemers en KNHS-verenigingen gratis gebruik maken van het AVG-programma van Stichting AVG Verenigingen. Alles wat de wet van u verwacht hebben zij samengevat in vier hoofdgebieden en deze komen terug in een 15-stappenplan dat zij samen met experts op dit gebied hebben ontwikkeld. Het is een online programma waarmee u zo eenvoudig mogelijk en op een juiste manier de AVG-wetgeving kunt implementeren.

Heeft u hier nog geen gebruik van gemaakt? Vraag dan via de themapagina Privacy en AVG een gratis inlogcode aan. Let op: dit programma is maar beschikbaar tot 1 september 2002!

Kijk voor meer informatie op een van onderstaande websites:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona

Voor ondernemers kijk op https://avgvoorhetmkb.nl/corona

Voor verenigingen kijk op https://avgverenigingen.nl/coron

Bron: FNRS

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit