Disclaimer Paard en Bedrijf

Paard en Bedrijf besteedt veel zorg aan de website, ondanks dat kan Paard en Bedrijf niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Bij een eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid kan Paard en Bedrijf dan ook niet aansprakelijkheid worden gesteld. Paard en Bedrijf verstrekt op haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Paard en Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het functioneren van deze website. Hoewel Paard en Bedrijf er alles aan doet om misbruik van deze website te voorkomen, aanvaard zij geen aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Paard en Bedrijf is uiterst selectief betreffende de sites waarnaar zij verwijst. Paard en Bedrijf kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, en voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Paard en Bedrijf geeft geen toestemming de inhoud van de website te kopiëren, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.