Skip to content

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Thema: Wet- en regelgeving

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Thema: Wet- en regelgeving

Hippische ondernemers kunnen mogelijk in aanmerking komen voor verschillende subsidies, afhankelijk van hun specifieke activiteiten en plannen. Paard en Bedrijf heeft hieronder een subsidiemogelijkheden voor je op een rij gezet:

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling in Nederland die bedrijven stimuleert om te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Hippische ondernemers, die actief zijn in de paardensportsector, kunnen ook in aanmerking komen voor de EIA als ze investeren in energiebesparende voorzieningen of duurzame energieopwekking.

De EIA biedt ondernemers de mogelijkheid om een percentage van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen af te trekken van de fiscale winst. Hierdoor wordt de belastbare winst verlaagd, wat resulteert in een belastingvoordeel.

Enkele voorbeelden van energiebesparende maatregelen in de hippische sector die in aanmerking zouden kunnen komen voor de EIA zijn:

 1. LED-verlichting: Investeringen in energiezuinige verlichtingssystemen voor stallen en rijbanen.
 2. Isolatie: Kosten voor het isoleren van gebouwen, zoals stallen, om energieverlies te verminderen.
 3. Zonnepanelen: Investeringen in zonne-energiesystemen voor duurzame energieopwekking.
 4. Energiezuinige verwarmings- en ventilatiesystemen: Kosten voor de installatie van systemen die het energieverbruik verminderen.

Het is belangrijk dat de investeringen voldoen aan de specifieke eisen van de EIA. De regeling wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers moeten de investeringen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen melden bij de RVO.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een andere fiscale regeling in Nederland die bedrijven aanmoedigt om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze regeling is gericht op het verminderen van de milieubelasting en het stimuleren van duurzaamheid. Ook hippische ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de MIA als ze investeren in milieuvriendelijke voorzieningen.

Voorbeelden van milieuvriendelijke investeringen in de hippische sector die mogelijk in aanmerking komen voor MIA zijn onder andere:

 1. Duurzame stallen: Investeringen in stallen met milieuvriendelijke kenmerken, zoals goede isolatie, energiezuinige verlichting, en systemen voor mestverwerking.
 2. Duurzame bodembedekking: Kosten voor de aanleg van milieuvriendelijke bodembedekking in rijhallen of stallen.
 3. Regenwateropvang- en hergebruiksystemen: Investeringen in systemen die regenwater opvangen en hergebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van buitenbakken.
 4. Zonnepanelen: Zoals eerder genoemd, investeringen in zonne-energiesystemen.

Net als bij de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt de MIA beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers moeten de investeringen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen melden bij de RVO.

De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van het type milieuvriendelijke investering en kan variëren.

 

 

Subsidie voor innovatie

Hippische ondernemers die innovatieve projecten willen ontplooien, kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidiemogelijkheden in Nederland. Er zijn algemene subsidieregelingen voor innovatie, evenals specifieke programma’s die gericht zijn op de agrarische en hippische sector. Hier zijn enkele potentiële bronnen van subsidie voor innovatie:

 1. WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): De WBSO-regeling is bedoeld voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Als een hippische ondernemer werkt aan innovatieve projecten, kan de WBSO subsidie bieden in de vorm van een vermindering van de loonheffing. Het kan ook van toepassing zijn op software-ontwikkeling en technologische vernieuwingen.
 2. MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren): De MIT-regeling ondersteunt innovatieprojecten van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Hierbij kan gedacht worden aan projecten gericht op haalbaarheidsstudies, kennisvouchers, en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.
 3. POP3-subsidies (Plattelandsontwikkelingsprogramma): Voor agrarische ondernemers, inclusief die in de hippische sector, zijn er subsidiemogelijkheden binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit programma richt zich op duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling, en het omvat diverse maatregelen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.
 4. Europese subsidies: Soms zijn er specifieke Europese subsidies beschikbaar voor innovatieve projecten. Deze subsidies kunnen variëren en zijn vaak gerelateerd aan bredere thema’s zoals duurzaamheid, landbouwmodernisering, en regionale ontwikkeling.

 

Subsidie voor personeel

Voor hippische ondernemers die op zoek zijn naar subsidies met betrekking tot personeel, zijn er verschillende mogelijkheden. Het is belangrijk om te weten dat subsidieregelingen vaak specifieke doelen en criteria hebben. Hier zijn enkele subsidies die relevant kunnen zijn:

 1. Werkgeverssubsidies (zoals loonkostensubsidie): In Nederland zijn er diverse regelingen die werkgevers ondersteunen bij het aannemen van personeel. Dit omvat onder andere loonkostensubsidies voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Deze subsidies kunnen zorgen voor een financiële tegemoetkoming in de loonkosten.
 2. Subsidies voor scholing en opleiding: Er zijn regelingen die werkgevers stimuleren om te investeren in de scholing en opleiding van hun personeel. Dit kan zowel voor bestaand personeel als voor nieuw personeel gelden.
 3. Subsidies voor stages en leerwerkplekken: Als een hippische ondernemer bereid is om stagiairs of leerlingen aan te nemen, kunnen er specifieke subsidies beschikbaar zijn om de kosten te verminderen.
 4. Mobiliteitsbonussen: Sommige regelingen bieden bonussen aan werkgevers die langdurig werklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
 5. Sectorale subsidies: Het is ook de moeite waard om te kijken naar eventuele sectorale subsidies of fondsen die specifiek gericht zijn op de hippische branche. Deze subsidies kunnen variëren en kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het creëren van werkgelegenheid in de sector.

 

Om specifieke en actuele informatie te verkrijgen, raden wij je aan om contact op te nemen met instanties zoals het UWV, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en verschillende brancheorganisaties in de hippische sector. Zij kunnen adviseren over de beschikbare subsidiemogelijkheden en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het inschakelen van een subsidieadviseur kan ook nuttig zijn om de beste subsidiemogelijkheden voor jouw situatie te identificeren.

 

 

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit

Een (sport) paard kopen of verkopen?