Skip to content

Definitie paardenhouder bij strengere I&R in 2021

Thema: Wet- en regelgeving

Definitie paardenhouder bij strengere I&R in 2021

Thema: Wet- en regelgeving

Per 21 april 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks van kracht in Nederland. Dat heeft ook gevolgen voor de verplichtingen die vanuit Europa aan de Nederlandse overheid worden gesteld jegens het identificeren en registreren (I&R) van paarden. LTO Nederland kreeg de afgelopen periode veel vragen over de naderende verplichting om paarden te gaan registreren. Houders van paarden worden daar verantwoordelijk voor. Maar wie is de officiële paardenhouder? Een verklaring wat hierover op dit moment bekend is.

 

Houder van het paard

Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is in Nederland, bepaalt deze verordening wat de definitie van houder is. Deze definitie is anders dan we gewend zijn, omdat wij met paardenhouders vaak refereren naar de eigenaar van een stal. In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn in de registratie, namelijk:

1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard;
2. Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie.

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan een locatie. De exploitant van de locatie dient de locatie te registreren. Het kan zijn dat de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie dezelfde persoon zijn.

De exploitant van het paard (de houder) betreft degene die verantwoordelijk is voor het paard. In vele gevallen zal dat de eigenaar van het paard zijn. Maar het kan ook zijn dat de eigenaar van het paard de verzorging en besluitvorming over het paard aan een ander heeft toebedeeld. Denk bijvoorbeeld aan een buitenlandse investeerder die het paard in Nederland aan iemand heeft toevertrouwd. Of een groep eigenaren die het paard aan iemand heeft toebedeeld om bijvoorbeeld opgeleid te worden.

Kortom de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van en besluitvorming over het paard is de houder van het paard. Indien dit niet de eigenaar (of eigenaren) van het paard betreft, dan heeft het sterk de voorkeur dat er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld waarin de verantwoordelijkheid over het paard wordt vastgelegd.

 

De houderij 

De houderij of ‘inrichting’ betekent elk pand, elke structuur of elke omgeving of plaats waar dieren worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van dierenartspraktijken of -klinieken. Hiermee wordt aangegeven dat het zowel om een gebouw met stallen kan gaan als een weide. Als exploitant van de locatie dien je jouw locatie te registreren. Indien je niet de exploitant van het paard bent, dan eindigt daar je registratieplicht.

Als een paard 30 dagen of langer op de houderij verblijft, dan dient in de centrale database geregistreerd te staan dat het paard op deze houderij staat. Een uitzondering is er voor paarden die maximaal 90 dagen op een trainingsstal verblijven, of naar een hengstenboer gaan. Verblijven korter dan 30 dagen dienen in een lokale administratie bijgehouden te worden.

 

In de praktijk

De registratieplicht van paarden gaat per 21 april 2021 gelden en dient te worden bijgehouden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij de registratie is het de verantwoordelijkheid van de houder van het paard (exploitant van het paard) dat in een nationale database aangegeven is welk dier het betreft en waar het dier zich bevindt. Het feitelijke registreren mag de houder van het paard ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder. Een stalhouder kan dit als service gaan bieden richting zijn klanten.

 

Voorbeelden

Omdat er vele houders-constructies in de paardenhouderij bestaan, is het niet altijd even makkelijk om te bepalen wie de houder van het paard is. Het eenvoudigste is om te redeneren vanuit de eigenaar van het paard. In vele gevallen zal hij de houder van het paard zijn. Echter als de eigenaar (eigenaren) van het paard de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het paard uitbesteed aan een ander, en dat bij voorkeur schriftelijk vastlegt, dan is deze andere persoon de houder van het paard.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk op een rijtje:

Moet de stalhouder de registratie van paarden gaan doen?
Nee, de houder van het paard (dat is degene die verantwoordelijk is voor het paard) moet er voor zorgen dat de gevraagde gegevens over het paard in de centrale database komen. Dat hoeft hij niet zelf te doen. Het mag dus ook door de stalhouder worden gedaan, als het maar gebeurt. De casussen met betrekking tot verantwoordelijkheden tussen houder van het paard en de exploitant van de inrichting worden nog nader uitgewerkt.

Een kleinschalige opfok van hengsten, pony’s en paarden. De dieren blijven van 1- tot 3-jarige leeftijd. Moet de opfoklocatie de registratie bijhouden of de eigenaar van het paard?
De houder van de opfoklocatie heeft de plicht de locatie te registreren en de houder van het paard (vaak de houder van de opfoklocatie) moet er voor zorgen dat de gegevens van het paard in de centrale database komen.

Dienen paarden die wisselend tussen 1 en 3 maanden in training staan door de trainingsstal geregistreerd te worden?
Alle paarden in Nederland dienen te worden geregistreerd. Paarden die maximaal 90 dagen op een trainingsstal verblijven om te worden getraind hoeven niet via een registratie in de centrale database aan die die locatie te worden gekoppeld.

De paarden staan op naam van een bedrijf. Het bedrijf huurt een weitje bij een ander paardenbedrijf. Wie registreert de paarden? 
Als houder van de paarden moet jij er voor zorgen dat de gegevens van de paarden in de centrale database komen.

Een eigenaar van een weiland is niet in bezit van paarden maar heeft wel paarden van anderen op het weiland staan. Voor wie geldt de registratieplicht: voor de eigenaar van het weiland of de eigenaren van de paarden?
De registratieplicht voor de plaats waar de paarden worden gehouden geldt voor de houder van die plaats (de eigenaar van het weiland). De registratieplicht voor de paarden geldt voor de houder van de paarden (eigenaren van de paarden).

Stallen worden gehuurd van de plaatselijke manege. Er is één hoofdhuurder die zonder winst de kosten doorbelast aan medehuurders. De manege waar de hoofdhuurder bij huurt betreft een stichting. Wie is verantwoordelijk voor de registratie van de paarden op dit adres? De hoofdhuurder of de stichting?
De houder van het paard dient er voor te zorgen dat de gegevens van het paard in de centrale database komen. In dit geval dient de stichting de registratie van de locatie te doen. De hoofdhuurder en medehuurders zijn verantwoordelijk dat de gevraagde gegevens van de paarden in de database komen te staan met vermelding van locatie van verblijf.

Een exploitant verhuurt zijn locatie aan meerdere huurders met kleine paardenbedrijven. Wie is verantwoordelijk voor de registratie van de paarden?
De registratie van een paard is de verantwoordelijkheid van de houder van het paard en de registratie van de houderij de verantwoordelijkheid van de houder (exploitant) van het centrum.

Naast bovenstaande vragen zijn er nog vele andere vragen over de nadere identificatie en registratieplicht van paarden. Omdat de laatste details van de regelgeving nog worden uitgewerkt kunnen nog niet alle vragen van antwoord worden voorzien. FNRS en LTO Nederland volgen de ontwikkelingen op de voet en informeert paardenhouders over de naderende regelgeving rondom I&R paard.

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit