Paardenbodems, het begint met een goede basis

“Zonder fundering geen huis”, roept men in de bouw vaak. Het vormt de basis van de rest van de constructie. Zonder het fundament stort een huis zo weer in. Ditzelfde principe geldt eigenlijk ook voor paardenbodems. Het belang van het fundament wordt vaak onderschat of zelfs overgeslagen.

 

De meeste vragen  over de aanleg van een paardenbak zijn veelal gefocust op de kwaliteit van de toplaag, zonder dat hierbij voldoende aandacht wordt gegeven aan het fundament en de invloed daarvan op de uiteindelijke totale kwaliteit van de bodem / toplaag.

Maar zoals bij huizen of andere constructiewerken, vormt ook bij een paardenbodem het fundament de basis. De beste toplagen kunnen niet compenseren voor een slecht opgebouwd fundament. Het fundament heeft in essentie twee functies:

 1. Drainerende werking
 2. Stabiliserende werking voor de toplaag

Het fundament is dus van groot belang. Niet alleen voor de kwaliteit van de bodem, maar ook omdat problemen in de onderlaag achteraf lastiger op te lossen zijn dan problemen in de toplaag.

 

DE CONSTRUCTIE VAN EEN CORRECT FUNDAMENT EN EEN GOED DRAINAGESYSTEEM ZIJN ESSENTIELE ONDERDELEN VAN DE KWALITEIT VAN EEN BODEM.

 

Drainerende werking – de mogelijkheden

Een drainerende onderlaag kan opgebouwd worden op diverse manieren. Belangrijk is dat het fundament voldoende stabiliteit en hardheid heeft om de toplaag te dragen. Daarnaast dient het fundament te zorgen voor het afvoeren van overtollig water en het behouden van de waterbalans, ofwel dient de onderlaag te draineren.

De meest gebruikte manier is het afgraven van de grond en het aanbrengen van drainagesleuven, een drainagebuis aanbrengen en deze vervolgens op te vullen met drainerend materiaal en hierop de toplaag aan te brengen.

Deze methode is de meest gebruikte manier om een paardenbodem op te bouwen. Deze manier van opbouw voorziet echter niet in de aanleg van een fundament. De onderlaag geeft onvoldoende stabiliteit mee aan de bovenlaag, waardoor de onderlaag enkel de functie heeft van water afvoeren.

 

Eb en Vloedbodem

Een alternatief voor de standaard drainagesleuven is een drainerende onderlaag door middel van een Eb en Vloedsysteem. Een Eb en Vloedbodem is kort gezegd een systeem dat water in de bodem reguleert. Door middel van een geïntegreerd watersysteem, wordt de waterbalans continu vanuit de onderlaag op peil gehouden. Beregenen van bovenaf is dus verleden tijd.

Een eb en vloedbodem kan op twee manieren worden opgebouwd. Op de wijze dat er een stabiliserend fundament wordt aangebracht, dus met draagkracht. Of op de basis wijze waarin enkel wordt voorzien in het water reguleren, maar niet in draagkracht voor de toplaag.

Voor het succes van een Eb- en Vloedbodem is het absoluut noodzakelijk dat het fundament vlak is aangelegd, zodat het water evenredig in de bodem wordt verdeeld en afgevoerd.

 

Stabiliserende werking – de basis voor de toplaag

De tweede functie van de onderlaag is stabiliteit bieden. Ofwel heeft de stabiliserende onderlaag de functie om draagkracht mee te geven aan de toplaag. En juist deze functie wordt vaak overgeslagen.

Een veelgebruikte methode om de onderlaag een stabiel en waterdoorlatend fundament mee te geven is het gebruik van diverse onderlaagmaterialen. Deze methode is echter vrij arbeidsintensief in aanleg en onderhoud.

 

 

 

Hoe onderhoud ik mijn paardenbodem?

Je droom is gerealiseerd! De paardenbodem is klaar en in gebruik. Nu komt de fase die helaas vaak te weinig aandacht krijgt: het onderhoud. Het gebruik van de paardenbodem zorgt voor gebruikssporen. Voor het behoud van je paardenbodem is goed onderhoud essentieel.

 

PAARDENMEST & VERVUILING

Het verwijderen van mest is allereerst een belangrijk aspect van onderhoud. Paardenmest vervuilt het zand, waardoor de waterdoorlatendheid en stabiliteit van de bodem wordt beperkt. De levensduur van de bodem wordt verminderd door de vermenging van mest door de toplaag. Aangeraden wordt om mest dagelijks, of direct na het rijden te verwijderen. Idem als hoeven uit krabben voor het rijden.

Ditzelfde geldt niet alleen voor paardenmest, maar ook voor bladeren. Bladeren composteren en ook dat vervuilt de bodem. Het regelmatig verwijderen van bladeren zorgt ervoor dat de toplaag niet onnodig vervuilt raakt.

 

DE BLIJVENDE INVLOED VAN WATER

De invloed van water is ontzettend belangrijk. Ook bij het onderhoud benoemen we nogmaals de blijvende invloed van water. Water in de toplaag zorgt voor de stabiliteit en zowel voor een binnen- als buitenbodem geldt dat de waterbalans altijd in orde dient
te zijn. Dit kan zowel vanaf de onderkant (door middel van een eb en vloedsysteem) als via de bovenkant worden geregeld (regen, of beregenen).

De bodem dient gelijkmatig te worden bewaterd. Indien delen van de bodem beter van water worden voorzien dan andere delen, ontstaat een toplaag die niet overal gelijk is. Dat wil je liever niet.

Het verdient de voorkeur om regelmatig te bewateren, zodat de hoeveelheid vocht in de toplaag in balans blijft.

 

EGALISEREN

Het is belangrijk dat een paardenbodem waterpas en geëgaliseerd ligt en blijft. Op het moment dat (minimale) hoogteverschillen ontstaan, verliest de bodem zijn goede eigenschappen. Zo kan bij beregening de zwaartekracht het water meenemen naar lagergelegen plekken. Verschillen in dikte van het zandpakket dienen voorkomen te worden om gelijkwaardige eigenschappen te behouden, anders kan het gebeuren dat één deel van de bodem beter te berijden is dan andere delen.

Bij heftige regenval en een ongelijke bodem zullen de plassen die blijven staan zwakke en zachte plekken in de paardenbodem geven. Het is dus zaak om bij aanleg te zorgen dat de bodem waterpas ligt en met regelmatig onderhoud te bewaken dat dit zo blijft. Door correct te slepen kan de gelijkmatigheid van de bodem worden behouden. Mocht de paardenbodem onverhoopt iets van zijn gelijkmatigheid hebben verloren, is er nog geen man overboord: met behulp van een laser kan de bodem weer goed geëgaliseerd worden.

 

VOORKOMEN ONTMENGING

Als de bodem onvoldoende wordt onderhouden met bewateren en slepen kan het ook zijn dat de stabiliteit verbeteraar langzaamaan ontmengt met het zandpakket. Je kunt dit eenvoudig zien gebeuren als de polyvlokken of vezels steeds meer op het zandpakket komen te liggen in plaats van er doorheen. Op dat moment is ontmenging opgetreden en dient de stabiliteit verbeteraar opnieuw vermengt te worden.

 

CONTROLE VAN DE BODEM

Bij correct onderhoud hoort ook dat je belangrijke elementen van de paardenbodem regelmatig controleert. Met name de drainage van de paardenbodem en de juiste laagdiktes.

Mocht er water op de paardenbodem blijven staan, kan het zijn dat de aanwezige drainage een onderhoudsbeurt nodig heeft. Door de jaren heen kan het systeem verstopt zijn geraakt door vervuiling of door fijne zandkorrels die in de drainagebuis vast zijn komen te zitten. Na verloop van tijd kan daardoor de werking van de verminderen. Regelmatig onderhoud aan de drainage kan je een hoop nattigheid besparen.

Als de buis geblokkeerd is, probeer die dan eerst handmatig schoon te maken. Lukt dit niet, dan kan het drainagesysteem ook machinaal worden doorgespoten. Vaak kunnen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een rioolbedrijf of gespecialiseerde drainagebedrijven.

Een ander belangrijk punt dat regelmatig moet worden gecheckt is de juiste laagdikte van de toplaag. Controleer regelmatig of de bodem (overal) nog gelijk is door met een meetlat op verschillende plekken de toplaag diepte te meten. Door het slepen en het gebruik van de bodem kan het voorkomen dat sommige plekken zwaarder worden belast dan andere. Mocht je merken dat de laagdiktes te veel gaan variëren, dan is het zaak om de bodem opnieuw te egaliseren zodat de eigenschappen overal gelijk blijven.

 

 

Paddock en paardenbodem combineren. Kan het wel, of niet?

In theorie zou het ideaal zijn: een rijbodem ook gebruiken als paddock. Zeker als de ruimte en/of het budget beperkt is. Je hebt minder aanlegkosten, er is minder ruimte nodig en de bodem wordt efficiënter gebruikt. Want hoe zonde is het als een rijbodem het grootste gedeelte van de dag leegstaat, terwijl deze ook tegelijk als verblijfplaats van de paarden zou kunnen worden gebruikt? Zeker voor privéstallen waar weinig paarden staan zou het een uitkomst zijn.

Niet voor niets krijgen wij dus vaak de vraag: ‘Kan ik mijn rijbodem ook gebruiken als paddock?’

 

Theorie ten opzichte van de praktijk

Vanuit het bodemperspectief is ons antwoord in principe ‘nee’. Toch zien we in de praktijk dat een rijbodem en paddock regelmatig met elkaar worden gecombineerd. Het kan dus wel. Maar het schept met name voor de rijfunctionaliteit niet de ideale omstandigheden.

Voor een paddock werken we idealiter met dikkere lagen in de toplaag van het paardenbakzand. 20cm zand is niet ongebruikelijk voor een paddock. Voor een rijbodem gaan we liever niet dikker dan 15cm. Want hoe dikker het zandpakket, hoe lastiger het is om de bodem te laten stabiliseren.

Bovendien is het rollen, spelen, mesten en eten, wat in de paddock gebeurt, niet bevorderlijk voor de stabiliteit van de bodem. Eenmaal gelegd, wil je rijbodem eigenlijk zoveel mogelijk met rust laten: om de toplaag stabiel en egaal te houden. Terwijl je in een paddock juist graven, rollen en spelen wilt kunnen faciliteren.

Als je de mogelijkheid hebt, zou ons advies dus zijn om de twee bodems niet te combineren. Kun je in praktijk niet anders? Dan helpt het om je verwachtingen ten aanzien van de rijfunctionaliteit lager te stellen.

 

 

 

Hoe kun je het wél laten werken?

Als je geen andere mogelijkheid hebt en je wilt paddock en rijbodem toch met elkaar combineren, dan zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Verwijder dagelijks, liefst twee keer per dag, de mest of gemorst ruwvoer. Dit voorkomt vervuiling van het zandpakket.
 • Houd rekening met groter onderhoud. Doordat de bodem intensiever gebruikt wordt, dien je zandlagen eerder te verversen, los te trekken of bij te vullen.
 • Als je paarden graven, tijdig de kuilen dichtmaken.
 • Extra slepen. Probeer de bodem zo egaal mogelijk te houden.
 • Stel je verwachtingen ten aanzien van de stabiliteit bij. Een bodem die gebruikt wordt als verblijfplaats voor paarden zal minder stabiel zijn. Hou hier rekening mee in je verwachtingen. Met name in de zomer en in droge periodes zal de bodem de grootste stabiliteitsproblemen tonen: het zandpakket wordt dan snel te los.
 • Zorg voor een goede vochtbalans (zoals een beregeningsinstallatie).

Longeren of grondwerken in een paddock

Hoe zit het dan met andere functies in combinatie met een paddock? Is de bodem geschikt om te longeren? Of grondwerk te doen?

Allereerst is ook dit afhankelijk van het type bodem en de gekozen opbouw. Grondwerk, op een rustige manier, is prima uit te voeren in een paddock. Daarvoor is een iets zwaardere bodem minder van belang dan wanneer het paard intensief getraind wordt. Pas op het moment dat de paddock intensiever wordt belast, bij draven en galopperen, wordt de bodemkwaliteit belangrijker.

Longeren geeft vooral veel zijwaartse krachten op de toplaag. De bodem dient dit voldoende te kunnen opvangen.

Een bodem die te zwaar is geeft veel belasting op de paardenbenen. Zakt het paard verder weg dan de koot weg? Dan is de bodem eigenlijk te zwaar voor actief en regelmatig werk.

 

 

 

Andere artikelen over paardenbodems:

 

 

 

 

Onderhoud van paardenwei makkelijker met werktuigen van Knegt

Knegt tractoren zijn zeer geschikt voor de paardenhouderij. Ook omdat Knegt verschillende werktuigen voor achter de tractor heeft ontwikkeld die het werk op het erf of in en om de paardenwei leuk en makkelijk maken. Maaiers, frezen, grote kop-eggen, houthakselaars, bodemvlakkers, kunstmeststrooiers en een grondbakje voor het transport van spullen.

 

Verstekklepelmaaier

Knegt verkoopt vier soortenklepelmaaiers in verschillende breedtes. Eén daarvan is een verstekklepelmaaier, een maaier op een arm die je zowel achter de tractor als volledig naast de tractor kan plaatsen. Hierdoor kan je makkelijk onder de afrastering of het hekwerk van een paardenweiland door maaien. Deze klepelmaaier is ook kantelbaar, zodat hij de slootkanten van het weiland meeneemt. In verticale stand maait hij de haag.

 

Klepelmaaiers kunnen tegen een stootje

De klepelmaaiers zijn heel robuust uitgevoerd met zware gietijzeren klepels. Die kunnen tegen een stootje! In het weiland liggen vaak stenen, takken of molshopen. Daar maakt de klepelmaaier van Knegt korte metten mee.

 

Knegt KMV145

 

Weidebloter

Voor optimaal weidebeheer ontwikkelde Knegt de weidebloter. Deze maaier is voorzien van drie zware messen, die het gras afsnijden waarna het aan de achterkant wordt uitgeworpen. Dit apparaat geeft een mooi maaibeeld, maar is wel gevoeliger dan de klepelmaaier voor alles wat geen gras is.

 

Klepelmaaier met opvang

Ideaal voor de paardenhouder is de klepelmaaier met opvang. Paarden eten het gras alleen waar ze niet mesten. Om het gras daar weg te krijgen, moet je het maaien waarna de mest met een weidesleep moet worden verspreid. Maar de Knegt-klepelmaaier maait het gras en neemt ook alles meteen mee. Hierdoor wordt de mest voor 80% verwijderd. Belangrijk bij het tegengaan van wormbesmettingen!

 

Gaten boren met palenboren

Knegt verkoopt ook palenboren die uitstekend geschikt zijn om een hekwerk te plaatsen of om boompjes te planten. Hiermee boor je gaten in de grond tot een breedte van 30 centimeter.

 

Erf onderhouden en schoonmaken

Met de Knegt-veegmachine kan je het erf onderhouden en schoonmaken. De vegers zijn voorzien van een opvangbak en beschikken over in hoogte verstelbare zwenkwielen.

 

 

 

 

Andere artikelen over Knegt Tractors:

 

 

 

Water en paardenbodems

Een goede paardenbodem bestaat gemiddeld genomen voor 15% uit vocht. Nu is dat lastig te meten, dus is het vooral ervaring opdoen voor je eigen bodem. De hoeveelheid water die nodig is, is afhankelijk van de weersomstandigheden, de locatie en de omgeving. Staan er veel grote bomen rondom je paardenbodem dan bestaat de kans dat de wortels van de bodem al het water snel(ler) uit de bodem trekken. Sommige delen kunnen dan droger/ losser zijn dan andere delen.

Maar ook met warm zonnig weer en wind droogt de bodem sneller uit. Allemaal factoren om rekening mee te houden in het behouden van de juiste vochtbalans in zand.

Alle zandsoorten drogen uit zonder voldoende vocht. Sommige zandsoorten zullen iets zwaarder worden dan andere, maar vocht is voor ieder zandsoort belangrijk.

De eerste vraag die wij dan ook stellen aan klanten die hun bodem te zwaar vinden. Hoe is de waterhuishouding en hoe onderhoud je deze? Is de bodem in natte periodes namelijk wel goed, maar enkel in droge periodes niet, dan bestaat de kans dat met het zand niets mis is, maar dat de vochtbalans niet in orde is.

 

 

 

Hoe goed bewateren?

Een paardenbodem bewateren kan op twee manieren. Enerzijds door middel van sproeien van bovenaf en anderzijds via een eb- en vloedsysteem. Een eb en vloedsysteem is niets meer dan een systeem om van onderaf de bodem te voorzien van de juiste vochtbalans. De vochtbalans is hierbij iets beter te reguleren. Toch is sproeien van bovenaf nog steeds de meeste gebruikte manier van bewateren.

Als je sproeit is het belangrijk om regelmatig te sproeien en niet af en toe heel veel en dan de bodem weer volledig te laten uitdrogen. Dus liever iedere dag een beetje, dan eens in de zoveel dagen heel veel. Balans is het toverwoord. Zorg hierbij dat de bodem egaal bewaterd wordt en dat de bodem vlak ligt.

 

Een stabiliteitverbeteraar in plaats van water?

Een stabiliteitverbeteraar, zoals tapijtvezels ondersteunt in de paardenbodem voor meer verbinding. Het zand zal door de toepassing van een vezelverbinding minder snel zwaar worden. Het dient als een soort bewapening.

 

Ondanks dat de bodem zeker zal verbeteren met enkel het gebruik van een vezel, blijft bewateren en goed onderhoud noodzakelijk. Zand wat te ver uitdroogt verliest zijn binding, dus ook met een stabiliteitverbeteraar. Je kunt dit makkelijk herkennen wanneer de vezels en vlokken te veel bovenop liggen in plaats van vermengd door de toplaag. Het advies is dan om de stabiltiteitverbeteraar opnieuw te vermengen en de vochtbalans beter op peil te houden.

 

 

 

 

Meer artikelen over paardenbodems:

 

 

KOLTEC: heel Hollands

KOLTEC -de specialist in schrikdraadapparaten- gaat al even mee. Het bedrijf werd in 1942 opgericht en focust zich vanaf 1945 volledig op de productie en toepassing van elektrische afrasteringen. Met eigen spuitgietmachines, trafowikkelaars en printplatenproductie heeft KOLTEC de productontwikkeling en productie in eigen huis.

 

Dat het bedrijf over alle benodigde expertise beschikt, bewijst directeur/eigenaar Hilko Dammer in het gesprek dat we met hem voeren. ‘Om elektrische afrasteringen zo effectief mogelijk te maken, is de keuze voor het juiste schrikdraadapparaat enorm belangrijk. Het product moet passend zijn bij de doelstelling van de afrastering, bij het diertype, gebruikte materialen en bij de omgevingsfactoren. Je kunt je voorstellen dat je met een sterker schrikdraadapparaat een langere afrasteringslengte kunt voeden, maar factoren zoals bijvoorbeeld aangroei van gras en onkruid vragen meer vermogen en beperken de maximale afrasteringslengte. We doen er alles aan om onze producten praktisch in te vullen. Zo maken we bijvoorbeeld voorgemonteerde oplossingen die installateurs helpen sneller een afrastering op te bouwen.  Hiermee kunnen zij op hun beurt hun installatieprijs laag houden.’

 

Hilko Dammer, 58 jaar, DGA van KOLTEC

 

Focus op één product
‘De focus van ons familiebedrijf ligt volledig op schrikdraadapparatuur en aanverwante producten. Dat is uniek ten opzichte van andere aanbieders van dit soort apparatuur.’ Hilko vindt het belangrijk om te noemen dat de producten van KOLTEC op en top Nederlands zijn. ‘KOLTEC is een Nederlandse producent, werkt ook samen met lokale, gespecialiseerde productiebedrijven en koopt waar mogelijk haar onderdelen in Nederland in. Als je grondstoffen en/of onderdelen in Nederland kunt kopen, dan heeft dat onze voorkeur.’

 

 

Over KOLTEC
De kernwaardes van dit Brabantse bedrijf passen perfect bij de indruk die wij van KOLTEC krijgen. ‘In de eerste plaats zijn we dankzij onze geringe omvang van veertien man erg flexibel. We kunnen binnen onze productie snel schakelen op de behoefte van de klant. Dat we oplossingen met onze producten weten te creëren die niet standaard zijn, bijvoorbeeld voor het Wereld Natuur Fonds en dierentuinen, onderschrijft dat we tevens creatief zijn,’ aldus Hilko. ‘Daarnaast staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel, een kernwaarde die door onze ISO-certificering wordt bekrachtigd. De apparaten worden allemaal geleverd met vijf jaar garantie. Verder is KOLTEC ook een sociaal bedrijf. Sociaal naar onze medewerkers en wij bieden werk aan lokale dagopvang voor gehandicapten en sociale werkvoorzieningschappen. Als bedrijf doen we ook veel om onze productie duurzaam te produceren en te laten functioneren. Onze hele elektriciteitsbehoefte wordt ruimschoots gedekt door de stroomproductie uit zonnepanelen die op het dak van het bedrijfspand liggen. Maar de apparaten die we produceren moeten ook zuinig in gebruik zijn, zeker als ze functioneren op een batterij, accu of in combinatie met een zonnepaneel.’

 

Meer informatie: Website KOLTEC

 

 

 

 

Tekst: Marieke Pool | Fotografie: Renate Vos Fotografie

De bodemvlakker van Knegt functioneert onafhankelijk van de tractor

De bodemvlakker van Knegt is voor bijna alle bodems geschikt. Zand, vezel, eb-en-vloed, de Knegt-bodemvlakker levert op elke bodem perfect werk. Hij past achter iedere tractor, is makkelijk te bedienen en blijft altijd recht en vlak dankzij een unieke naloop-inrichting.

 

Naloop-inrichting

Hiermee onderscheidt de bodemvlakker van Knegt zich van ander werktuig. Het voordeel van de naloop-inrichting is dat hij in de bochten scharniert, ook al zit de bodemvlakker vast achter de tractor. Doordat hij achter op een rol loopt, rolt hij als een aanhanger achter de tractor. Of de tractor een heuveltje op of af rijdt of een bocht naar links of rechts draait, voor de bodemvlakker maakt dat niet uit, want die blijft altijd recht en vlak.

 

Smal en breed model

Knegt verkoopt de bodemvlakker in twee verschillende maten: 2.00m en 2.40m breed. Sommige mensen kiezen voor het smallere model, omdat hun bak een nauwe doorgang heeft. Of om de draaicirkel klein te houden. Bij een grote tractor met brede wielen kiezen mensen vaak voor de bredere bodemvlakker om het bandenspoor mee te nemen.

Onderdelen

De bodemvlakker bestaat uit verschillende onderdelen. Hij heeft drie messen, waarvan het eerste mes de hobbels afsnijdt. Daarna volgt een rij tanden die het zand weer spreiden, waardoor het in de kuilen valt. Vervolgens zorgen twee messen, die in verschillende graden afgesteld zijn, ervoor dat het zand uitgesmeerd wordt en de bak weer glad wordt. Daarna drukt het complete gewicht van de bodemvlakker op de in hoogte instelbare rol al het zand aan. Als laatste komt er nog een kam, waarbij de klant kan kiezen of hij deze wel of niet wil gebruiken. Springruiters gebruiken dit onderdeel meestal niet, omdat zij een mooie harde gladde bodem willen. Dressuurruiters willen de kam wel, omdat er dan een los toplaagje ontstaat.

 

Geïntegreerde hoefslagverwijderaar

De bodemvlakker heeft een geïntegreerde hoefslagverwijderaar. Op de hoefslag hoopt het zand zich immers altijd op. Bij de Knegt-bodemvlakker is er een schuine rand gemaakt, zodat het zand naar binnen wordt getrokken. Als dit niet genoeg is, biedt Knegt de optie aan om er een externe hoefslagverwijderaar bij te kopen, die er op gemonteerd kan worden. Hierdoor wordt de schraper nog groter en wordt al het zand naar binnen getrokken.

 

Eenvoudig te verstellen

De bodemvlakker is eenvoudig te verstellen. Je hoeft alleen de topstang te  gebruiken om hem helemaal af te stellen. Daarmee bepaal je de hoogte en hoeveel zand hij meeneemt. Dit is per millimeter af te stellen en daardoor voor elke bodem te gebruiken. Bij een ruwe bodem, die al een tijd niet gesleept is, draai je de topstang uit, waardoor je hem hoger instelt. Als je dan een keer over de bodem gereden hebt, stel je de topslang wat lager in en rijd je er nog een keer overheen. Bij een bodem die redelijk netjes is, kan je heel laag beginnen. Door te rijden en te ervaren bepaal je hoe je hem instelt.

 

Goede kwaliteit en onderhoudsvriendelijk

De Knegt-bodemvlakker is degelijk gemaakt van dik materiaal en is gegalvaniseerd, waardoor het niet roest. Dit maakt hem ook zeer geschikt voor outdoor-gebruik. Aan de bodemvlakker zit weinig onderhoud. De lager van de draairichting en de twee lagers van de rol moet je met vet insmeren. Dat is het enige wat nodig is voor het behoud van de bodemvlakker.

 

Meer informatie over de bodemvlakkers van Knegt? Klik hier

 

Tekst: Equestrian Communication | Foto’s: Knegt

 

 

Meer artikelen van Knegt:

 

Het gebruik van paddockplaten, het hoe en waarom

De paddockplaat wint aan populariteit in allerlei type paardenbodems. Waar voorheen een bodem vooral werd opgebouwd uit natuurlijke materialen, zien we steeds meer het gebruik van paddockplaten/ roosters. Maar wat is het nu precies? En hoe pas je ze goed toe?

 

De functie van een paddockplaat

De functie van een paddockplaat is eigenlijk tweeledig:

 • Bescherming voor de onderlaag
 • Stabiliserende werking voor de toplaag

 

Ofwel zorgen ze ervoor dat de onderlaag goed wordt beschermd, zonder dat het ten koste gaat van de waterdoorlatendheid of dat de paarden het kunnen slopen. Daarbij heeft het ook een stabiliserende en versterkende werking voor de toplaag. Ze vangen de puntbelasting beter op (waardoor de bodem minder snel verdicht) en je kunt werken met een minder dik zandpakket op de roosters/ onderlaag. Ook voor paarden die veel graven is een paddockplaat een uitkomst. De onderlaag kan zo niet meer worden geraakt. Wegzakken in de modder is met een paddockplaat ook verleden tijd.

 

Voordelen op een rij:

 • Geen wegzakkende paarden meer in de modder
 • Geeft veel stabiliteit mee aan de toplaag
 • Bescherming van de onderlaag
 • Ideaal voor paarden die graven. Je voorkomt dat de paarden dieper kunnen graven dan de roosters, maar je kunt de paarden nog wel een fijn zandpakket geven
 • Lange termijn onderhoudsvrij. De roosters zijn zeer sterk en herbruikbaar

 

 

 

Paddockplaten toepassen

Op de markt zijn zeer veel verschillende paddockplaten op de markt. Het grootste verschil zit in de belasting die een rooster aankan en het materiaal (stevigheid). Met paarden is de puntbelasting hoog en ook met graven kunnen er forse krachten op de plaat worden uitgeoefend. De draagkracht van de rooster is dus belangrijk.

Vervolgens dient de paddockplaat te worden toegepast op een stabiele en waterdoorlatende onderlaag. Zo in de modder aanbrengen is niet wenselijk. De platen zullen worden ‘opgezogen’. Je maakt dus eerst een stabiel en waterdoorlatend fundament en daarop leg je de roosters. Het leggen is eenvoudig. Je klikt ze zo aan elkaar.

Tot slot vul je de roosters af met zand. Dit mag voor een paddock best grof zand zijn, de stabiliteit komt uit de roosters. Afvullen is naar wens. Minimaal 5 tot 10cm boven de roosters en verder naar eigen wens. Sommige paardeneigenaren vinden het prettig dat de rooster dient als middenlaag en brengen dus een dik zandpakket aan zodat de paarden niets van de roosters merken.

Anderen willen juist de hardheid van de rooster gebruiken en vullen de roosters slechts met enkele centimeters op als afstrooilaag. Een ander groot voordeel is dat de roosters weer uit elkaar te halen zijn en eventueel dus mee te verhuizen naar een andere locatie.

 

 

Staat je paddock al onderwater?

Heb je een bestaande paddock die onder water staat? Dan wordt het voor dat seizoen een lastiger verhaal: je bent dan eigenlijk te laat. Een paddock bouw je bij voorkeur op voordat het natte seizoen begint. Zo zorg je ervoor dat je op tijd klaar bent voor de winterperiode. Een optie is dan nog dat je een deel van de paddock verhardt of paddockroosters toe gaat passen.

Een voorwaarde voor paddockplaten is wel dat de bodem moddervrij is en een stabiele laag onder de roosters heeft. Op die manier heb je het meeste profijt van de roosters en gaan ze niet bewegen.

De vijf meest gemaakt fouten bij de aanleg en onderhoud van een paardenbodem

Een hoop problemen in de paardenbodem komen voort uit de aanleg. In deze blog nemen we je mee in de vijf meest gemaakte fouten bij de aanleg en in het onderhoud van de paardenbodem. Een overzicht:

 

Geen fundament

In onze eerdere artikel benoemde we al het belang van het fundament. Zonder fundament geen huis. Datzelfde geldt voor paardenbodems. In de onderlaag zit je basis. En toch focussen veel mensen nog met name op de toplaag. Ga je dus een paardenbodem aanleggen? Verdiep je dan eerst goed in je onderlaag, je wensen (en verwachtingen) voor de bodem. Problemen in de onderlaag zijn achteraf lastiger op te lossen, dan problemen in de toplaag. Een drainerende en stabiliserende onderlaag is de basis voor een goede kwalitatieve toplaag.

 

Te dik zandpakket

‘Als er maar genoeg zand op zit, komt het wel goed’. Lagen van 20, 30 of zelfs 40cm zand zijn regelmatig geen uitzondering. Maar vervolgens blijkt de bodem dan toch veel te zwaar te zijn. Hoe dikker het zandpakket, hoe lastiger het is voor het zand om te stabiliseren. Daarbij heeft een paardenbodem ook niet deze laagdiktes nodig. Ook nog eens zonde van de investering dus. Een toplaag bestaat gemiddeld tussen de 12 en 15cm zand. Verbetert met een stabiliteit verbeteraar is dit voldoende.

 

Verkeerd zand

In opvolging van het vorige punt, ‘verkeerd zand’. Krijgen we vaak de vraag “Wat is nu echt goed paardenbakzand?” In de praktijk wordt M3C Zand het meest toegepast. Maar let wel, officieel is M3C Zand geen gekwalificeerd toplaagzand. Maar om budget technische redenen wordt dit zand toch vaak toegepast. In combinatie met een stabiliteit verbeteraar zoals tapijtvezels geeft dit vaak een voldoende stabiele basis bodem.

 

Andere fijnere zandsoorten zoals ophoogzand of straatzand is niet geschikt. De fijne delen van het zand zullen wellicht voor meer stabiliteit zorgen. Maar de waterdoorlatendheid is te beperkt. Ga je naar grover zand, zoals drainagezand. Dan zal de waterdoorlatendheid goed zijn, maar is de bodem veel te zwaar voor paarden.

 

Het gemis van water

Bij het gebruik van zand in de bodem, zit je onlosmakelijk verbonden aan water. Zand dat uitdroogt verliest namelijk zijn binding. Dit effect kun je goed zien aan de kust. Aan de vloedlijn is het zand mooi stabiel en hoe dichter je bij de duinen komt, hoe losser het zand is. Het zand is hetzelfde, echter de vochtbalans is zo anders dat het droge zand vele malen losser en instabiel is.

Dit principe geldt ook voor de paardenbodem. Als de vochtbalans in de bodem niet in orde is, droogt het zandpakket uit en wordt deze te zwaar. Dus of je nu sproeit van bovenaf of werkt met een eb en vloed systeem, water blijft een basisonderdeel van de bodem. Zorg daarbij voor dat je de vochtbalans continu op peil houdt. Dus liever iedere dag een beetje sproeien, dan een enkele dag heel veel en dan de bodem weer laten uitdrogen.

 

Verkeerd onderhoud

Tot slot, naast water als basis onderhoud valt ook slepen en het weghalen van vervuilingen onder het onderhoud van de bodem. Mest niet verwijderen, maar ook andere vervuiling zoals bladeren zorgen ervoor dat de bodem vervuild raakt. De kleine vervuilingen, zoals gecomposteerd blad, maar ook de fijne mestdelen zorgen voor een stoorlaag in de onderlaag, ofwel een beperking in de waterdoorlatendheid.

Ook regelmatig slepen (zonder de bodem hierbij open te trekken) is belangrijk om de paardenbodem stabiel en egaal te houden.

 

 

Andere artikelen: