Jouw bedrijf hier?

Via de bedrijvenpagina van Paard en Bedrijf presenteren maneges, fokkerijen, welzijn dienstverleners en toeleveranciers zich in het uitgebreide bedrijvenoverzicht. Wordt ook lid van Paard en Bedrijf  en krijg:

  • Een eigen profielpagina waarop jouw bedrijf zich via tekst, foto en video presenteert
  • Onderverdeling in categorie naar keuze in lijst- en kaartweergave
  • Ongelimiteerd diensten en producten via tekst, foto en video uitlichten in je bedrijfspresentatie
  • Automatische koppeling van deze producten en diensten naar het Productenoverzicht

Lidmaatschap € 175,- per jaar excl. BTW. Aanbieding: 2 jaar voor 325,- excl. BTW

 

Lid worden? Zo neem je contact met ons op:

Telefoonnummer                  : 072-3030007

E=mail                                    : info@paardenbedrijf.nl

 

 

 

 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren

Dieren zijn sterk afhankelijk van hun bewegingsvrijheid. Belemmeringen in het bewegingsapparaat doet hen niet alleen pijn, maar hebben ook invloed op hun gedrag. Als dit gebeurt bij een mens, dan gaat hij naar de fysiotherapeut om zich te laten helpen. Voor dieren geldt dit niet anders. Dierfysiotherapie komt overeen met de humane fysiotherapie. Aan de hand van het uitgestippelde behandelplan en één of meer behandelingen functioneert uw dier straks weer zonder pijn en belemmeringen en … in alle vrijheid. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD) is de belangenvereniging van dierenfysiotherapeuten. Dierenfysiotherapeuten zijn in beginsel humane fysiotherapeuten met als specialisatie fysiotherapie bij dieren ter bevordering van hun bewegingsvrijheid.

Bond van KWPN-Hengstenhouders (BVHH)

De Bond van KWPN-Hengstenhouders is een professionele partner in de paardenfokkerij. De primaire taak bestaat uit de behartiging van de belangen van de 120 leden-hengstenhouders, die door het goedgekeurde of erkende hengsten in eigendom en/of exploitatie hebben. De hengstenhouderij heeft in de laatste twee decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door de komst van de KI, ET, ICSI, de opslag van diepvriessperma, Europese regelgeving inzake dekstations en hengstenhouderijen, de wens en behoefte hengsten in de sport uit te brengen en de Regeling Paardensperma 2015 heeft deze bedrijfstak een metamorfose ondergaan.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)

Het cluster Paard vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van de paardendiergeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar. Het cluster Paard is opgericht in 1971 en de leden zijn allen dierenartsen die zich met paardengeneeskunde bezighouden. Het cluster Paard behartigt de specifieke belangen van haar leden en geeft voorlichting en advies aan eigenaren, sportbeoefenaren en organisatie op het gebied van de paardenhouderij. Daarnaast houdt het cluster Paard zich bezig met de ontwikkeling van de geneeskunde van het paard. Commissie Jong cluster Paard Speciaal voor bijna en pas afgestudeerde paardendierenartsen (tot 5 jaar na afstuderen) is in samenwerking met het cluster Paard de Commissie Jong cluster Paard – het JongCP – opgericht. JongCP heeft als doel een brug vormen tussen het cluster Paard, de jonge paardendierenarts en de diergeneeskundestudent. Vier keer per jaar organiseert het JongCP een lezing over onderwerpen die jonge dierenartsen aanspreken. Sprekers van praktijken uit het hele land geven tijdens de lezingen praktische tips op het gebied van voortplanting, oogheelkunde, orthopedie, 1e-lijns chirurgie, tandheelkunde en nog veel meer. Ook voor informatie over bijvoorbeeld erkenning en intercollegiaal overleg is JongCP altijd bereikbaar voor jonge paardendierenartsen.

Stichting Veilige Paardensport (SVP)

De Stichting Veilige Paardensport is opgericht in 2001 om de veiligheid in de paardensport te verbeteren. Het doel van de stichting is om hippische accommodaties actief bezig te laten zijn met veiligheid zodat iedere paardenliefhebber op een verantwoorde manier kan genieten van deze sport. Paardrijden is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid, maar heeft ook veel andere voordelen. Kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, krijgen meer zelfvertrouwen, leren uitdagingen aan te gaan, teleurstellingen te incasseren en verantwoordelijkheid te dragen voor een dier. Het is natuurlijk wél belangrijk dat er op een bewuste en veilige manier omgegaan wordt met de risico’s die paardrijden met zich meebrengt, net zoals dat bij andere sporten gebeurt.

Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)

Het NRPS stelt zich ten doel de bevordering van de fokkerij in Nederland van Nederlandse Rijpaarden en Rijpony’s met Arabisch bloed en Anglo-Arabische Volbloedpaarden die sportprestaties kunnen leveren. Het NRPS is een landelijke, EU-erkende vereniging met ruim 5.000 leden. 

Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa)

De Centrale Bond van Paardenhandelaren (CEBOPA). De Cebopa is de belangenbehartiger van paardenhandelaren. Paardenhandelaren niet alleen van paarden voor maneges en particulieren, maar ook van paarden die bestemd zijn voor de slacht. Tevens is de doelstelling het in standhouden van de paardenmarkten, zoals de grote wekelijkse paardenmarkt in Barneveld en te waken over de exportbelangen.

LTO Nederland

Nederland heeft een rijke paardentraditie. De paardensport is vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. De fokkerij staat wereldwijd hoog aangeschreven. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn speerpunten van de paardenhouderij. De Nederlandse paardensector wordt gedragen door ruiters en ondernemers. Er zijn onder meer recreatieve ruiters en actieve wedstrijdsporters. Er is een groot aantal verschillende paardenbedrijven zoals maneges, pensionstallen, fokkerijen maar ook ondernemers in bijvoorbeeld handel, geneeskunde en verzorging. De vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de paardensector. Belangrijke thema’s zijn onder meer paardenwelzijn, diergezondheid, identificatie en registratie (I&R), en fiscale zaken. LTO Nederland werkt hiervoor nauw samen met andere brancheverenigingen en vertegenwoordigers in de Sectorraad Paarden.

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

Opgericht in 1930 en sindsdien partner van honderden hippisch ondernemers. Van manegehouders tot pensionstaleigenaren. Groot en klein, door het hele land. De FNRS is een branchevereniging. We vertegenwoordigen ruim 400 paardenbedrijven in heel Nederland. Alle hippische bedrijven kunnen zich aansluiten, mits ze voldoen aan onze normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn. Zo houden we de kwaliteit van de hippische sector hoog. Onze leden ondersteunen we op een persoonlijke manier. Met praktische zaken, bijvoorbeeld in de vorm van standaardcontracten en advies, maar ook door de sector te vertegenwoordigen richting maatschappij en politiek. En we hebben een groot adresboek met interessante partners voor hippisch ondernemers, waar onze leden profiteren van zowel korting als met kennis.