Jouw bedrijf hier?

Via de bedrijvenpagina van Paard en Bedrijf presenteren stalhouders, maneges, fokkerijen, welzijn dienstverleners en toeleveranciers zich in het uitgebreide bedrijvenoverzicht.

Word ook lid van Paard en Bedrijf en krijg:

  • Een eigen profielpagina waarop jouw bedrijf zich via tekst, foto en video presenteert
  • Onderverdeling in categorie naar keuze in lijst- en kaartweergave
  • Ongelimiteerd diensten en producten via tekst, foto en video uitlichten in je bedrijfspresentatie
  • Automatische koppeling van deze producten en diensten naar het Productenoverzicht

Investering € 175,- per jaar excl. BTW.  Aanbieding: 2 jaar voor 325,- excl. BTW

 

Lid worden? Zo neem je contact met ons op:

Telefoonnummer                : 072-3030007

E=mail                                    : info@paardenbedrijf.nl

 

 

 

 

Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)

Het NRPS stelt zich ten doel de bevordering van de fokkerij in Nederland van Nederlandse Rijpaarden en Rijpony’s met Arabisch bloed en Anglo-Arabische Volbloedpaarden die sportprestaties kunnen leveren. Het NRPS is een landelijke, EU-erkende vereniging met ruim 5.000 leden. 

Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa)

De Centrale Bond van Paardenhandelaren (CEBOPA). De Cebopa is de belangenbehartiger van paardenhandelaren. Paardenhandelaren niet alleen van paarden voor maneges en particulieren, maar ook van paarden die bestemd zijn voor de slacht. Tevens is de doelstelling het in standhouden van de paardenmarkten, zoals de grote wekelijkse paardenmarkt in Barneveld en te waken over de exportbelangen.

LTO Nederland

Nederland heeft een rijke paardentraditie. De paardensport is vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. De fokkerij staat wereldwijd hoog aangeschreven. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn speerpunten van de paardenhouderij. De Nederlandse paardensector wordt gedragen door ruiters en ondernemers. Er zijn onder meer recreatieve ruiters en actieve wedstrijdsporters. Er is een groot aantal verschillende paardenbedrijven zoals maneges, pensionstallen, fokkerijen maar ook ondernemers in bijvoorbeeld handel, geneeskunde en verzorging. De vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de paardensector. Belangrijke thema’s zijn onder meer paardenwelzijn, diergezondheid, identificatie en registratie (I&R), en fiscale zaken. LTO Nederland werkt hiervoor nauw samen met andere brancheverenigingen en vertegenwoordigers in de Sectorraad Paarden.

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

Opgericht in 1930 en sindsdien partner van honderden hippisch ondernemers. Van manegehouders tot pensionstaleigenaren. Groot en klein, door het hele land. De FNRS is een branchevereniging. We vertegenwoordigen ruim 400 paardenbedrijven in heel Nederland. Alle hippische bedrijven kunnen zich aansluiten, mits ze voldoen aan onze normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn. Zo houden we de kwaliteit van de hippische sector hoog. Onze leden ondersteunen we op een persoonlijke manier. Met praktische zaken, bijvoorbeeld in de vorm van standaardcontracten en advies, maar ook door de sector te vertegenwoordigen richting maatschappij en politiek. En we hebben een groot adresboek met interessante partners voor hippisch ondernemers, waar onze leden profiteren van zowel korting als met kennis.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)

De KNHS is de paardensportbond die bevordert dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En dus lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat de KNHS doet centraal. De KNHS ziet toe op het organiseren, reguleren, administreren en de veiligheid van alle wedstrijden in Nederland. De KNHS verzorgt opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. De bond is een kenniscentrum voor de paardenhouderij, zij behartigt de belangen van alle ruiters in Nederland, is de spreekbuis voor de Nederlandse paardensport en is de ontmoetingsplaats voor haar leden en andere belanghebbenden. De KNHS is er voor iedereen die de paardensport een warm hart toedraagt. De KNHS is één van de grotere sportbonden in Nederland met een hoge waardering van het NOC*NSF. De bond is gevestigd in het kloppende hart van paardenland, het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

Paardenarts.nl

Paardenarts.nl is een veterinair kennisplatform voor paardenhouders en -liefhebbers, waarbij kennisdeling op het gebied van paardengezondheid door dierenartsen en specialisten centraal staat. Paardenarts.nl speelt in op de steeds groter wordende behoefte van paardenhouders naar (betrouwbare) online informatie. De Veterinaire Kennisbank biedt paardenhouders feitelijke informatie in begrijpelijke taal over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kan er binnen de Paardenarts Locator gezocht worden naar o.a. klinieken/praktijken en hun dienstverlening.

Proveto

Proveto organiseert voor de paardendierenarts verschillende vormen van nascholing. Naast congresdagen zoals Dutch Equine Conference en het Veterinary Sport Horse Congress zijn er praktische MTS-bijeenkomsten en vanaf 2015 zgn. FAQ & facts bijeenkomsten die interactief zijn. In veel cursusdagen is e-learning geïmplementeerd, regelmatig ter voorbereiding of ter verdieping achteraf, maar ook als er parallelsessies zijn tijdens de grotere nascholingsdagen.

Sectorraad Paarden (SRP)

De Sectorraad paarden behartigt sinds 1 januari 2007 als zelfstandige stichting de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. De Sectorraad Paarden is hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid. De Sectorraad Paarden is dé spreekbuis van de paardensector richting overheid. De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. De Sectorraad Paarden wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector.