Jouw bedrijf hier?

Via de bedrijvenpagina van Paard en Bedrijf presenteren stalhouders, maneges, fokkerijen, welzijn dienstverleners en toeleveranciers zich in het uitgebreide bedrijvenoverzicht.

Word ook lid van Paard en Bedrijf en krijg:

  • Een eigen profielpagina waarop jouw bedrijf zich via tekst, foto en video presenteert
  • Onderverdeling in categorie naar keuze in lijst- en kaartweergave
  • Ongelimiteerd diensten en producten via tekst, foto en video uitlichten in je bedrijfspresentatie
  • Automatische koppeling van deze producten en diensten naar het Productenoverzicht

Investering € 175,- per jaar excl. BTW.  Aanbieding: 2 jaar voor 325,- excl. BTW

 

Lid worden? Zo neem je contact met ons op:

Telefoonnummer                : 072-3030007

E=mail                                    : info@paardenbedrijf.nl

 

 

 

 

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

Opgericht in 1930 en sindsdien partner van honderden hippisch ondernemers. Van manegehouders tot pensionstaleigenaren. Groot en klein, door het hele land. De FNRS is een branchevereniging. We vertegenwoordigen ruim 400 paardenbedrijven in heel Nederland. Alle hippische bedrijven kunnen zich aansluiten, mits ze voldoen aan onze normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn. Zo houden we de kwaliteit van de hippische sector hoog. Onze leden ondersteunen we op een persoonlijke manier. Met praktische zaken, bijvoorbeeld in de vorm van standaardcontracten en advies, maar ook door de sector te vertegenwoordigen richting maatschappij en politiek. En we hebben een groot adresboek met interessante partners voor hippisch ondernemers, waar onze leden profiteren van zowel korting als met kennis.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)

De KNHS is de paardensportbond die bevordert dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En dus lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat de KNHS doet centraal. De KNHS ziet toe op het organiseren, reguleren, administreren en de veiligheid van alle wedstrijden in Nederland. De KNHS verzorgt opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. De bond is een kenniscentrum voor de paardenhouderij, zij behartigt de belangen van alle ruiters in Nederland, is de spreekbuis voor de Nederlandse paardensport en is de ontmoetingsplaats voor haar leden en andere belanghebbenden. De KNHS is er voor iedereen die de paardensport een warm hart toedraagt. De KNHS is één van de grotere sportbonden in Nederland met een hoge waardering van het NOC*NSF. De bond is gevestigd in het kloppende hart van paardenland, het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

Paardenarts.nl

Paardenarts.nl is een veterinair kennisplatform voor paardenhouders en -liefhebbers, waarbij kennisdeling op het gebied van paardengezondheid door dierenartsen en specialisten centraal staat. Paardenarts.nl speelt in op de steeds groter wordende behoefte van paardenhouders naar (betrouwbare) online informatie. De Veterinaire Kennisbank biedt paardenhouders feitelijke informatie in begrijpelijke taal over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kan er binnen de Paardenarts Locator gezocht worden naar o.a. klinieken/praktijken en hun dienstverlening.

Sectorraad Paarden (SRP)

De Sectorraad paarden behartigt sinds 1 januari 2007 als zelfstandige stichting de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. De Sectorraad Paarden is hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid. De Sectorraad Paarden is dé spreekbuis van de paardensector richting overheid. De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. De Sectorraad Paarden wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector.

Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen (VZTD)

De leden van de Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen leveren kwaliteitsvolle diensten en adviezen op het gebied van zadels en tuig. Het welzijn van de paarden staat hierbij vanzelfsprekend voorop, maar het comfort en gemak van de ruiter wordt niet uit het oog verloren. Alle leden hebben een diploma van een erkende opleiding tot zadel- of tuigpasser/maker op zak of hebben middels toetsing hun kennis en kunde getoond. Daarnaast volgen ze jaarlijks verplichte bijscholingen. Wil je verzekerd zijn van goed passend, kwaliteitsvol en duurzaam harnachement? Dan ben je bij een lid van de VZTD aan het goede adres.

Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB)

De Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisatie (FNHB) is de overkoepelende vereniging van hippische brancheorganisaties. De FNHB behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland en is gevestigd in Ermelo. De FNHB heeft als doel het behartigen van de belangen van alle hippische Brancheorganisaties in Nederland in de breedste zin van het woord. De FNHB tracht haar doel onder meer te bereiken door het behartigen van de nationale en internationale belangen van de leden en het bevorderen van de samenwerking binnen de paardensector. Daarnaast vertegenwoordigt de FNHB de leden in de Sectorraad Paarden en andere vormen van overleg en fungeren zij als aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties. En ook maken zij gebruik van alle andere wettige middelen, die kunnen bijdragen tot het realiseren van het doel.

Verenigde Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN)

De Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), opgericht in 1982, telt ruim 60 geselecteerde leden. Allen zijn vooraanstaande, internationaal georiënteerde sportpaardenhandelaren, gespecialiseerd in de aan- en verkoop en opleiding van sportpaarden op alle niveaus en in alle disciplines. De leden van de VSN hebben gekozen voor een samenwerkingsverband om de (inter)nationale klantenkring te kunnen bedienen, efficiënt en betrouwbaar. Samenwerking tussen de leden vergroot het totaalaanbod van sportpaarden en verruimt de keuze voor de klant. Vele internationale toppaarden hebben hun weg gevonden via VSN-leden naar alle delen van de wereld. Dat geldt voor zowel spring-, dressuur- eventing- als aangespannen paarden. De leden van de VSN beschikken over deskundigheid en de benodigde relaties voor alle vormen van vervoer naar ieder land, met de daarbij behorende verzorging van alle exportdocumenten. Voor overheid en publiekrechtelijke organisaties als het Ministerie van Economische Zaken, de nVWA en de Sectorraad Paarden is de VSN dè gesprekspartner voor zaken die de sportpaardenhandel betreffen. Ook met hippische fokkerij- en sportorganisaties wordt samengewerkt. De VSN is één van de oprichters van de Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO).

Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het Paard (NVVGP)

De Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het Paard is in 2010 opgericht. Intussen heeft de vereniging ongeveer 180 leden, bestaande uit zowel gebitsverzorgers als  dierenartsen. Het doel van de vereniging is onder meer om gebitsverzorgers intensiever met dierenartsen samen te laten werken en omgekeerd, maar ook om regelmatig bij te kunnen scholen, te netwerken en kennis uit te wisselen. Verder is er in de afgelopen jaren aan een examen/certificeringtraject gewerkt; In 2015 zijn de eerste gebitsverzorgers en dierenartsen gecertificeerd. Inmiddels is de NVVGP onderdeel van de FNHB en hiermee dragen we bij aan nieuwe ontwikkelingen en het netwerk voor hippische ondernemers in Nederland. Op onze website (www.nvvgp.nl) vindt u gebitsverzorgers en dierenartsen die bij onze vereniging zijn aangesloten. Op de ledenkaart kunt u op naam of op regio een gebitsverzorger/dierenarts vinden, die bij U in de buurt woonachtig zijn.