Skip to content

Wat moet een paardenhouder weten over de nieuwe regelgeving Identificatie en Registratie

Thema: Wet- en regelgeving

Wat moet een paardenhouder weten over de nieuwe regelgeving Identificatie en Registratie

Thema: Wet- en regelgeving

De identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden. Per 21 april 2021 is er een aanscherping van het I&R beleid. Je vindt hier de informatie over hoe paarden en locaties waar paarden gehouden worden, geregistreerd moeten zijn:

 

Registreren van het paard

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen.

Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kun je het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn. Staat uw paard niet geregistreerd? Neem dan contact op met een van de instanties die RVO heeft aangewezen om paspoorten te mogen uitgeven. Deze zijn hier te vinden.

 

Registreren van een locatie waar paarden gehouden worden

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

  1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  2. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. Je vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN? En wil je de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doe je ook op mijn.rvo.nl. je vind daar een handleiding waarin we uitleggen hoe je dit makkelijk doet.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe je dit doet lees je dan op de website van RVO.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden.

 

Wie is de houder van het paard?

De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

 

Wie is de houder van een locatie?

De houder van een locatie is de eigenaarde huurder of de bruiklener van een locatie. Verhuur je een locatie of geef je een locatie in bruikleen dan draag je daarmee de feitelijke macht over aan een ander. Gebruikt de huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van hemzelf of een ander) dan is hij de daarmee de houder van de locatie.

Verhuurt een verhuurder zijn locatie aan meerdere huurders, of geeft men zijn locatie aan meerdere gebruikers in bruikleen, dan gaat voorgaande niet op. Een locatie heeft één houder waardoor bij meerdere huurders of gebruikers de houder degene wordt die locatie verhuurd of in bruikleen geeft. Deze houder kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.

 

Handige links:

 

Neem voor meer informatie contact op met een van de partijen uit de Sectorraad Paarden:

Sport
KNHS

SNDR

Ondernemers
FNRS

LTO Nederland
FNHB

Fokkerij
KWPN

Koepel Fokkerij

 

Bron: SRP

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit