Skip to content

Verschillende soorten contractspartijen in de hippische sport

Thema: Wet- en regelgeving

Verschillende soorten contractspartijen in de hippische sport

Thema: Wet- en regelgeving

Met wie doet u zaken en waarom is dat relevant?

Als hippische ondernemer doet u wellicht zaken met professionele partijen en -consumenten. Wanneer u zonder problemen een zaak of een dienst levert, dan merkt u wellicht weinig van de verschillen tussen deze partijen. Maar wanneer tussen u en een consument een juridische discussie ontstaat (of kan ontstaan) dan is het goed om te weten dat een consument bijzondere rechten heeft. Hippisch advocaat Maud van den Berg bespreekt in dit artikel eerst het verschil tussen een professionele contractspartij en een consument. Vervolgens krijgt u een aantal tips waar iedere hippische ondernemer die (vaak of soms) met consumenten contracteert, zijn voordeel mee kan doen.

 

Professionele partij of consument?

Een professionele partij is de partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een consument is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een professionele partij hoeft geen werknemers in dienst te hebben om als zodanig te worden gekwalificeerd. Een zelfstandige zonder personeel, die bijvoorbeeld in de uitoefening van zijn onderneming bemiddeld tussen de koper en verkoper van een paard, is dus ook een professionele partij.

Het antwoord op de vraag of u een consument of een professional voor zich heeft lijkt vrij zwart-wit, maar geregeld ontstaan hierover discussies. Denk bijvoorbeeld aan de directeur-grootaandeelhouder van een professionele trainings- en handelsstal die bij u aangeeft dat hij een paard koopt voor zijn nichtje of (klein)kind. Ander voorbeeld: een vennoot van een V.O.F die kleine machines zoals minishovels die het werk op een stal verlichten repareert. De vennoot koopt via één bestelling voor z’n EUR 10.000 aan gereedschap en apparatuur en betaalt de factuur via de rekening van de onderneming. Handelt de vennoot dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf? Het zal u misschien verbazen, maar in dit geval kan toch worden geoordeeld dat deze ondernemer handelde in de hoedanigheid van consument. Dat brengt mee dat hij een beroep kan doen op bijzondere rechten en bevoegdheden die hem -op grond van de wet- toekomen. Dat u mogelijk daarvan afwijkende contractuele afspraken met een consument vastlegt, maakt dat niet anders. Die rechten van een consument worden namelijk door de wetgever beschermd.

 

 

Bedenktijd voor consument

Zoals in een eerder artikel kort is besproken, kan een zaak gebrekkig worden geleverd. Wanneer een zaak gebrekkig is noemen we dat ook wel non-conform. Wanneer komt vast te staan dat een gebrekkige zaak is geleverd, dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden, en/of een schadevergoeding van de koper vorderen of een lagere koopprijs betalen. Als de discussie aan een rechter wordt voorgelegd, dan wordt de consument ten aanzien van zijn bewijspositie vergaand tegemoetgekomen wanneer hij kan aantonen dat de zaak gebrekkig is. Heeft dat gebrek zich namelijk binnen 6 maanden na de levering openbaard, dan wordt vermoed dat de zaak al bij aflevering gebrekkig was. Het is dan vervolgens aan de professionele verkoper om te bewijzen dat de zaak, toen deze werd afgeleverd, niét gebrekkig was. Vanaf 1 januari 2022 wordt als gevolg van het in werking treden van een nieuwe Europese richtlijn die periode van 6 maanden verlengd naar maar liefst een periode van 12 maanden. De Nederlandse wetgever heeft de mogelijkheid om ten aanzien van dieren van deze periode van 12 maanden af te wijken onbenut gelaten, waardoor deze nieuwe regel ook geldt ten aanzien van de koop van een paard. Professionele partijen die paarden verkopen aan consumenten dienen zich hier dus van bewust te zijn.

 

Tekst: Maud van den Berg | Headerfoto: Soledad Lorieto on Unsplash

Maud van den Berg is verbonden aan MAAK Advocaten NV als advocaat hippisch recht. Zij focust op contractuele en niet-contractuele zaken. Maud treedt voor de hippische sector op bij het inrichten van commerciële koopcontracten (zoals bij de koop van paarden) maar ook commerciële diensten, zoals een stallings- en trainingsovereenkomst van een paard. Zij heeft affiniteit met internationale koopcontracten, waaronder ook contracten tussen professionele partijen en consumenten. Heeft u een vraag over het contracteren met consumenten? Neem dan contact op met Maud.

 

 

Andere artikelen van Maud:

 

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit