Skip to content

Vergunningscheck, is alles op orde? Gratis QuickScan!

Thema: Dienstverlening, Huisvesting en Verzekeren

Vergunningscheck, is alles op orde? Gratis QuickScan!

Thema: Dienstverlening, Huisvesting en Verzekeren

Eens even goed in de vergunningen duiken, het klinkt saai maar wel echt noodzakelijk!

 

De gemeente voert met grote regelmaat controles uit en daarbij wordt de regelgeving steeds strenger. Het is daarom steeds belangrijker om alle vergunningen op orde te hebben om zo je bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Van Santvoort Advies helpt graag met een vergunningscheck. Wij checken gratis onderstaande vragen voor jouw onderneming en nemen daarna met een telefonische afspraak graag de uitkomsten door.

 

Check 1: Passen mijn activiteiten binnen het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is het juridische document waarin omschreven staat hoe een perceel bebouwd en gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan per gemeente is gemakkelijk online in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de paardenhouderij wordt in het bestemmingsplan vaak een onderscheidt gemaakt tussen productiegerichte en gebruiksgerichte paardenhouderijen. Productiegericht heeft een agrarische bestemming en is het fokken, africhten, trainen en verhandelen van paarden. Een gebruiksgerichte paardenhouderij valt onder een bedrijfsbestemming en betreft onder andere een pensionstalling. Ook nevenactiviteiten moeten in het bestemmingsplan passen.

 

Check 2: Liggen al mijn voorzieningen binnen het bouwvlak?

Het komt vaak genoeg voor dat een buitenrijbak niet binnen het bouwvlak ligt. Dit is meestal wel verplicht. Mocht de gemeente een controle uitvoeren dan kan gehandhaafd worden, met verplaatsing of verwijdering tot gevolg. Vaak is het wel mogelijk om de voorzieningen te legaliseren en hiermee te voldoen aan de regelgeving.

 

Check 3: Is mijn milieumelding of milieuvergunning nog actueel?

Als ondernemer in de paardensector weet u dat u te maken heeft met een milieumelding of vergunning. Waarschijnlijk is deze al in het bezit, maar kloppen de aantallen nog? En komt de bedrijfssituatie nog overeen met de milieutekening? Bij het houden van maximaal 50 paarden is een melding voldoende.

 

Check 4: Heb ik een vergunning Wet Natuurbescherming of heb ik deze nodig?

De laatste jaren zijn er door de Raad van State verschillende uitspraken gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Hierdoor is duidelijk geworden dat wanneer een ondernemer al een lange tijd paarden houdt, de uitstoot van die paarden waarschijnlijk als referentiesituatie kan gelden.  Is dit niet het geval, dan moet er een berekening gemaakt worden om te bepalen of uw bedrijf stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied. Dit kan gedaan worden door middel van de AERIUS Calculator. Hiermee kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. Wanneer uw bedrijf depositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, zal u extern moeten salderen om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te kunnen verkrijgen.

 

Check 5: Is het mogelijk om grooms te huisvesten op mijn bedrijf?

Een groom is onmisbaar op menig sportstal. Een groomverblijf bouwen? Dat mag meestal niet direct, maar mogelijk wel met een simpele vergunning. Een groomverblijf moet niet verward worden met een tweede bedrijfswoning. Eén bedrijfswoning bij een (agrarisch) bedrijf is vaak toegestaan, voor een tweede bedrijfswoning kom je nauwelijks in aanmerking. Het beleid van gemeenten en provincies is er opgericht het aantal woningen in het buitengebied niet significant te laten groeien. Belangrijk is om aan te tonen dat het niet om een tweede bedrijfswoning gaat maar om tijdelijk verblijf van medewerkers. Hierover is een groot verschil in benadering tussen provincies en gemeenten. Bij gemeente met veel paardenbedrijven wordt het steeds makkelijker om hiervoor een vergunning te krijgen. Zij het wel vaak voor tijdelijke huisvesting. Long stay huisvesting is nog niet altijd mogelijk.  Het is maatwerk, maar zeker de moeite waard om je daarin te verdiepen zodat al deze zaken goed geregeld zijn op je bedrijf.

 

Gratis QuickScan

Wil je gebruik maken van deze gratis QuickScan? Neem dan hier contact op met van Santvoort Advies! Vermeld in je e-mail QuickScan Paard en Bedrijf en we zorgen voor een snelle terugkoppeling.

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit