Skip to content

Samenwerkingsverbanden binnen de hippische sport. Wat zijn de afspraken?

Thema: Wet- en regelgeving

Samenwerkingsverbanden binnen de hippische sport. Wat zijn de afspraken?

Thema: Wet- en regelgeving

Samenwerkingsverbanden binnen de hippische sport tillen uw carrière, uw paard of uw fokproduct vaak naar een hoger niveau. Maar zoals bij iedere commerciële overeenkomst of -samenwerking kan het voorkomen dat de samenwerking niet aan de verwachting beantwoordt of om een andere reden wordt beëindigd. Andersom kan het ook zo zijn dat de samenwerking goed verloopt, maar dat bij de beëindiging daarvan een conflict ontstaat dat een afwikkeling in de weg staat.

Vragen zoals wie de eigenaar is van een paard of welke tegenprestatie tegenover de training en verzorging van een paard staat, kunnen dan actueel worden. Hippisch advocaat Maud van den Berg bespreekt eerst een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden en vervolgens een aantal belangrijke punten waar u op moet letten.

 

Voorbeelden van een samenwerkingsverband

Voorbeeld 1: u koopt (of verkrijgt een percentage van de eigendom van) een jong paard en gaat met een andere partij, zoals een professionele ruiter, een samenwerkingsverband aan. Het paard wordt na de koop door uw samenwerkingspartner getraind, verzorgd en uitgebracht in de sport. U wilt het paard na een aantal jaar (met winst) verkopen, maar uw samenwerkingspartner weigert in te stemmen met de verkoop van uw aandeel, of weigert het paard af te geven en beroept zich op zijn retentierecht. U zou namelijk nog een flink geldbedrag aan uw samenwerkingspartner verschuldigd zijn op grond van de kosten van verzorging en de training van het paard.

Het is ook mogelijk dat uw samenwerkingspartner betwist dat u eigenaar van het paard bent geworden, of beweert eigenaar van het paard te zijn (gebleven), bijvoorbeeld omdat het paard een veulen van zijn merrie betreft.

Voorbeeld 2: u bent de ruiter van hetzelfde paard (een merrie) als in het eerste voorbeeld. U spreekt met de eigenaar van het paard (uw samenwerkingspartner) af dat u het paard mag laten dekken en dat u eigenaar wordt van het veulen. Jaren later, wanneer het veulen mede dankzij uw training een bijzonder talentvol paard is geworden en uw beiden carrière een vlucht neemt, stelt uw samenwerkingspartner dat hij de eigenaar is van het paard en dat u het paard daarom aan hem dient af te geven: daar gaat uw paard en -carrière.

 

 

Hippisch contract en eigendomsoverdracht

In de hierboven gegeven voorbeelden hadden partijen er goed aan gedaan om vooraf duidelijke afspraken te maken en die bovendien ook schriftelijk vast te leggen. Vaak is de afspraak niet (goed) op papier gezet, of hebben partijen de bedoeling van de samenwerking over en weer niet goed gecommuniceerd. Dat is een gemiste kans aan het begin van een samenwerking.

Wanneer de eigendom van een paard moet worden bepaald, zijn schriftelijke afspraken onmisbaar. Ook moet u rekening houden met de formaliteiten waaraan moet worden voldaan. Een eigendomsrecht moet namelijk van (in de regel) de verkoper aan de koper worden overgedragen. Wanneer niet aan de wettelijke vereisten voor een eigendomsoverdracht is voldaan, dan wordt u mogelijk geen eigenaar – ongeacht de (schriftelijke) afspraken met uw partner.

 

Het vermoeden van eigendom

De partij die het paard traint of verzorgt en op stal heeft staan en zich ook naar buiten toe gedraagt als de eigenaar, staat bij een geschil omtrent de eigendom van een paard met minstens 1-0 voor. Uitgangspunt is namelijk dat diegene die het paard voor zichzelf houdt (de bezitter), vermoed wordt de eigenaar te zijn. Hierop moet u bedacht zijn bij het contracteren.

Het duurzaam investeren in een talentvol paard met uw kostbare tijd, geld of zelfs het ten behoeve van de bevruchting ter beschikking stellen van uw dekhengst, heeft dus niet zomaar tot gevolg dat u (mede)eigenaar wordt van het paard.

Heeft u wél met de huidige eigenaar afgesproken dat u als gevolg van uw geleverde inspanningen (een deel van) het eigendomsrecht op het paard zal verkrijgen, bijvoorbeeld voorafgaand aan de geboorte van een veulen, maar draagt uw samenwerkingspartner desondanks niet (een deel van) de eigendom van het paard aan u over? Dan heeft u mogelijk wel een geldvordering op uw samenwerkingspartner. Dit is afhankelijk van (de uitleg van) de afspraken die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

 

Uitleg van een samenwerkingsovereenkomst

In de praktijk zijn de meeste discussies terug te herleiden tot een afwijkende partijbedoeling bij het aangaan van een overeenkomst. Wat mocht u -en de andere kant verwachten van de samenwerking? Alle omstandigheden kunnen daarbij van belang zijn, zowel voor, tijdens als na het sluiten van het contract. Ook kan het van belang zijn of het gaat om professionele partijen, of partijen zich door een advocaat hebben laten adviseren en of partijen over de afspraken in een overeenkomst hebben onderhandeld.

 

 

Registratie is geen eigendomsbewijs

Het feit dat een eigenaar op grond van de Identificatie & Registratie regelgeving verplicht is om een paard op naam te stellen, wekt bij partijen onterecht de verwachting dat een registratie als eigenaar, zoals in het paardenpaspoort (de tenaamstelling) of het stamboek de verkrijging van een eigendomsrecht op een paard tot gevolg heeft (of aantoont). Dit is niet juist.

Ook de nieuwe Europese regelgeving waaruit voor paardenhouders per 21 april 2021 een bijkomende (ten aanzien van de huidige Identificatie & Registratie regelgeving) registratieverplichting voortvloeit, heeft nog steeds alleen het doel om besmettelijke dierziekten (denk bijvoorbeeld aan de meest recente uitbraak van het Rhinovirus, begin maart van dit jaar) te voorkomen en -te bestrijden. Daarbij dient dus slechts het registreren van de locatie van paarden en niet een registratie van de eigenaren.

 

Advocaat gespecialiseerd in hippisch recht

Ieder samenwerkingsverband – en dus ook uw juridische positie ten aanzien van uw samenwerkingspartner – is anders.  Als advocaat word ik veelal ingeschakeld wanneer het kwaad al is geschied en dat is een gemiste kans. Juist bij het starten van een samenwerking doet u er goed aan alle zaken op tafel te leggen. Op die manier komt u tot de beste afspraak en weet u waar u aan toe bent.

 

 

Tekst: Maud van den Berg | Maak Advocaten
Headerfoto: Phinehas Adams on Unsplash

 

Andere artikelen van Maud:

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit