Skip to content

Politieke standpunten over paardenhouderij

Thema: Algemeen, Welzijn, Wet- en regelgeving

Politieke standpunten over paardenhouderij

Thema: Algemeen, Welzijn, Wet- en regelgeving

De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 lijken misschien nog ver weg, maar de tijd vliegt. LTO Nederland heeft een Agrarische Programmatracker gemaakt waarin de voor de agrarische sector belangrijkste standpunten overzichtelijk te vinden zijn. In dit artikel een paar specifieke uitspraken voor de paardensector.

Agrarische Programmatracker
De eerste politieke partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. De een met meer aandacht voor de ondernemers in de agrarische sector dan de ander. Om een overzicht te krijgen van alle uitspraken van politieke partijen wat betreft onze eigen sector heeft LTO Nederland de Agrarische Programmatracker (versie 7 dec) opgezet. Hier vind je een overzichtelijk geheel per categorie gerangschikt.

Uitspraken over paardenhouderij
Slechts één partij spreekt zich momenteel expliciet uit over de paardenhouderij en dat is de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij willen dat er een Paardenbesluit komt waarin de basisregels voor het welzijn van paarden wettelijk worden vastgelegd. Paarden moeten de ruimte krijgen voor natuurlijk en sociaal gedrag in kuddes en de dagelijkse mogelijkheid om vrij te bewegen in de buitenlucht. Schadelijke trainingsmiddelen en –methoden willen ze verbieden. Ook willen ze een minimumleeftijd invoeren waarop pony’s en paarden belast mogen worden.

Dierenwelzijn
Een belangrijk punt voor meerdere partijen is het dierenwelzijn in het algemeen. Waarin BoerBurgerBeweging (BBB) zegt dat ze erg begaan zijn met het welzijn van (landbouw)huisdieren, dus ook van paarden, gezelschapsdieren en (wilde) dieren in de natuur. Ze willen een One Welfare benadering gaan regelen door een expertteam. Ook willen ze extra welzijnsregels wanneer het natuurlijke gedrag wetenschappelijk in het geding is met uitleg richting de consument. D66 wil een betere controle op dierenwelzijn en vindt dat een onafhankelijke controle niet thuishoort bij het ministerie van Landbouw. De veetransporten willen ze daarnaast beperken tot maximaal vier uur net als Groen Links (GL). Of dit ook voor paarden geldt is niet duidelijk. De PvdD gaat hierin nog een stapje verder en wil diertransporten maximaal twee uur maken, met een verbod op dagen met een verwachte temperaturen van 25 graden Celsius of hoger. Daarnaast willen ze transport van levende dieren naar landen buiten de EU verbieden en een veel strengere controle en handhaving van de Nederlandse en Europese transportregels. Ook willen ze dat de Wet Dieren wordt vervangen door een échte dierenbeschermingswet, waarbij de intrinsieke waarde van het dier en het natuurlijk gedrag van dieren niet meer opzij worden geschoven voor economische belangen.

Arbeidsbeleid
Het arbeidsbeleid is niet specifiek op de hippische sector van toepassing, maar heeft hier zeker wel effect op. Zowel GL als de PvdA willen het vaste contract weer de norm maken door tijdelijke contracten duurder te maken. Daarnaast willen ze een einde maken aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen. Payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft. Er moeten drie contractvormen overblijven: het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.

Asbest
De PvdA wil versneld af van asbest, omdat dit schadelijk is voor de gezondheid en natuur. Ze willen het versneld saneren van asbestdaken bevorderen met een fonds om dit ook voor ondernemers met een kleine portemonnee betaalbaar te maken.

Bedrijfsopvolging
Verschillende partijen zeggen iets over bedrijfsopvolging, maar het CDA is vrijwel de enige die hierin ook echte stappen wil nemen door de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven te behouden en te vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst sneller de fiscale vrijstelling voor een overdracht kan goedkeuren. Het CDA wil dat familiebedrijven een vast contactpersoon op het regiokantoor van de Belastingdienst krijgen om ook andere fiscale zaken snel en eenvoudig te kunnen regelen. Dat willen ze ook regelen voor het MKB, start-ups en scale-ups.

Brandveiligheid
Zowel D66, PvdD, SGP als VVD willen zich inzetten voor een verscherpte regelgeving omtrent brandveiligheid. Alle hebben hier net weer een andere kijk op wat betreft de sancties voor voorzorgmaatregelen.

Stikstof
Er is behoorlijk wat te doen om stikstof. De meeste partijen zoals D66 zijn bereid om waar nodig de uitstoot van landbouw, industrie of verkeer terug te dringen om woningbouw mogelijk te maken, terwijl BBB juist wil dat alle stikstofplannen van tafel gaan. Onder het mom van: zolang de agrarische sector onder het door de EU verplichte stikstofplafond blijft, is er in principe geen enkele reden om via miljarden kostende stikstofplannen de natuur te herstellen. Ze willen juist kijken naar doelmatige alternatieven. Een verzuurd natuurgebied kan bijvoorbeeld heel eenvoudig worden hersteld door het toevoegen van kalk. Een methode die door boeren en tuinders al eeuwen wordt toegepast op hun eigen bodem. Ratio gaat boven emotie. De zogenoemde Kritische Depositiewaardes (de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan op een natuurgebied) zijn onhaalbaar. Als alle vee, alle verkeer, alle mensen, alle luchtvaart en alle industrie uit Nederland zijn verdwenen, dan nog is de stikstofdepositie in tientallen natuurgebieden te hoog. Er komen, als het aan BBB ligt, haalbare normen waardoor het mooie karakteristieke Hollandse landschap beschermd en beheerd blijft. Natuur en milieu stoppen niet bij de grens. Er komen Europese doelstellingen en samenwerkingen voor behoud en verbetering van natuur en milieu. Dit in plaats van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen. De SGP wil juist agrarische ondernemers ondersteunen bij het investeren in innovatieve technieken. Omdat sanering van bedrijven relatief duur is en minder opbrengt, moet er meer geld uit het budget worden besteed aan (innovatieve) emissiereductie op het boerenerf.

Verbod op insemineren
Een van de uitspraken van PvdD is het verbod op insemineren. Hierbij wordt niet genoemd om welke dieren het gaat, maar dit kan ook zeker zijn uitwerking hebben op het insemineren van paarden zoals in de huidige fokkerij veel voorkomt.

 

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit