Skip to content

Paardenmest draagt bij aan duurzame landbouw

Thema: Algemeen

Paardenmest draagt bij aan duurzame landbouw

Thema: Algemeen

De afgelopen maanden bereikten ons steeds meer berichten dat de paardenmest, door verschillende bedrijven, niet meer werd opgehaald. Hoe komt dit en wat kunt u doen om een goede mesthoop aan te leveren?

Circulaire landbouw, een duurzame bedrijfsvoering

Wist u dat u, met de afvoer van uw mest, bijdraagt aan een duurzame landbouw?

Alle schakels uit deze keten zijn met elkaar verbonden. Is de champost duurder, zal uw stro of krachtvoerprijs ook kunnen stijgen.

De bedrijven die de paardenmest ophalen gebruiken uw mest dus als grondstof voor de champignonteelt. Dit betekent dat de mest van goede kwaliteit moet zijn. Door de groei aan paardenbedrijven, is er meer keuze in kwaliteit. Een bedrijf wat grondstoffen verwerkt zal dan ook liever mest verwerken van goede kwaliteit dan mest die te wensen overlaat.

De champignoncompost wordt zowel in Nederland als in het verre buitenland verkocht.

Hoe zorg ik dat mijn mest interessant is om op te laten halen?

Paardenmest is een grondstof voor onder andere de champignonteelt. Daarom mag uw mesthoop geen afvalplaats zijn. Zo geeft Harold Kraaijvanger van Walkro Grondstoffen B.V. aan: “Wij komen soms van alles tegen in de mest, van blikjes, plastic en stro-touwen tot verzuurd hooi en zaagsel. Dat betekent dat die mest problemen gaat opleveren bij de champignonkweker en daarna in de landbouw. In de landbouw ervaart men immers problemen met stukjes blik en plastic in de grond waar gewassen op moeten groeien. Het land raakt dan vervuild.”

De mesthoop moet verder vrij zijn van:

  • Andere bodembedekkers zoals vlas, zaagsel of houtkrullen
  • Potstallenmest
  • Pakken hooi of ander
  • Ruwvoer
  • Plastic
  • Blikjes
  • Touwen etc.

Het is dus duidelijk wat er vooral niet op uw mesthoop terecht mag komen. Maar wat mag er dan wel op liggen willen bedrijven geïnteresseerd zijn om het op te komen halen:

Een goede mesthoop bestaat uit:

  • Paardenmest gemengd met veel tarwe- of roggestro
    Het mag niet ouder dan 2 weken zijn, anders verlopen de voedingsstoffen voor de champignonteelt

Gebruikt u op uw stal meerdere bodembedekkers of heeft u enkele pot- en opfokstallen, dan raadt Walkro Grondstoffen b.v. verplaatsbare betonblokken aan. Zo kunt u de stro-mest gescheiden houden van de andere mest. Het prettige van verplaatsbare betonblokken is dat deze bij bijvoorbeeld een evenement, op een andere plaats op uw terrein te plaatsen zijn. Doordat deze verplaatsbaar zijn, zijn deze blokken tevens vergunningsvrij en relatief goedkoop.

Indien de paardenmest niet gebruikt zou (kunnen) worden in de champignonteelt dan vreest Harold dat paardenmestafvoer qua prijsvoering oploopt naar prijzen van varkensmest. Aangezien dit een veelvoud is van paardenmest, wilt u voorkomen dat dit realiteit wordt. Indien uw klanten toegang hebben tot de mesthoop is het advies hen goed te informeren. U kunt hiervoor de voorbeeld posters gebruiken van de FNRS.

Veranderingen in meso-factoren zorgen voor een ander vraag

De vraag naar paardenmest als grondstof staat op dit moment niet in verhouding tot het aanbod. Dit betekent dat de bedrijven die de mest afhalen, een keuze maken op basis van kwaliteit én reisafstand. Zij willen immers een goede kwaliteit champignoncompost produceren, voor een zo laag mogelijke prijs.

De bedrijven die de champignoncompost produceren zijn allen gesitueerd in Zuidoost Nederland en daar net over de grens. In deze regio ‘Kronenberg – Valkenswaard – Düsseldorf’ groeit het aantal paardenbedrijven exponentieel. Doordat de paardenbedrijven in die regio een groot gedeelte van de behoefte aan mest kunnen voorzien, worden bedrijven die niet op de route liggen of een grotere reisafstand bedragen, afgezegd. Het blijft wel, de kwaliteit is het meest belangrijk, niet de reisafstand.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Harold Kraaijvanger, Walkro Grondstoffen B.V.

Bron: FNRS

Deel dit artikel:

Ook interessant

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit

Een (sport) paard kopen of verkopen?

Tips om koliek te voorkomen veroorzaakt door voorjaarsgras