Skip to content

Paardenhandel verdient betere bescherming in consumentenkoop

Thema: Wet- en regelgeving

Paardenhandel verdient betere bescherming in consumentenkoop

Thema: Wet- en regelgeving

De wetgeving rondom consumentenbescherming gaat op de schop. Vanaf 1 januari 2022 wordt de huidige richtlijn rondom consumentenverkopen en –garanties ingetrokken en vervangen door een nieuwe richtlijn. Hierin staat onder andere dat de garantietermijn wordt verruimd van de huidige zes maanden naar twaalf maanden.

De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van de consumenten vergroten. In sommige gevallen is dit natuurlijk hartstikke logisch, maar niet wat de verkoop van paarden betreft. In dat jaar heb je als verkopende partij helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt. Daarbovenop komt dat een paard een levend wezen is en in de meeste gevallen de verkoper helemaal niet de oorzaak is wanneer het paard ziek wordt of geblesseerd raakt.

Beroep op consumentenbescherming
Met regelmaat beroept een consument zich op de consumentenbescherming en moet de rechter zich over de zaak buigen. Hierbij wordt gekeken of het paard bij de aflevering wel aan de overeenkomst voldeed. Wanneer de afwijking van wat is overeengekomen zich binnen de termijn van zes maanden na oplevering openbaart, kan een consument zich verzetten tegen de koop partij.

Uitzondering
Gelukkig biedt de Europese Unie een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren en deze uit te sluiten op de regel. Eind oktober/begin november vergadert de Tweede Kamer over deze Implementatiewet van de richtlijnen. Hoewel het kabinet vooralsnog geen problemen ziet in de twaalfmaandentermijn bij de verkoop van levende dieren, hebben het CDA en de VVD hier wel al eerder kritische vragen over gesteld. Toen was het nog zo dat de minister van Justitie zich kon verschuilen achter het ontbreken van een uitzonderingsclausule in de Europese richtlijn. Maar nu deze er wel is, biedt dat ruimte om deze beslissing te herzien.

Lobby
LTO Nederland is samen met de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) en het KWPN een lobby gestart om de politiek te laten inzien waarom het verstandig is om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule. Er zijn geen garanties, maar we maken ons hard voor de paardenhandelaren en zetten ons in om de politiek de juiste keuzes te laten maken.

 

Bron: LTO

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit