Skip to content

Paardenbodems, het begint met een goede basis

Thema: Stal bouw en onderhoud

Paardenbodems, het begint met een goede basis

Thema: Stal bouw en onderhoud

“Zonder fundering geen huis”, roept men in de bouw vaak. Het vormt de basis van de rest van de constructie. Zonder het fundament stort een huis zo weer in. Ditzelfde principe geldt eigenlijk ook voor paardenbodems. Het belang van het fundament wordt vaak onderschat of zelfs overgeslagen.

De meeste vragen die wij binnen Zandcompleet ontvangen over de aanleg van een paardenbak zijn veelal gefocust op de kwaliteit van de toplaag, zonder dat hierbij voldoende aandacht wordt gegeven aan het fundament en de invloed daarvan op de uiteindelijke totale kwaliteit van de bodem / toplaag.

Maar zoals bij huizen of andere constructiewerken, vormt ook bij een paardenbodem het fundament de basis. De beste toplagen kunnen niet compenseren voor een slecht opgebouwd fundament. Het fundament heeft in essentie twee functies:

  1. Drainerende werking
  2. Stabiliserende werking voor de toplaag

Het fundament is dus van groot belang. Niet alleen voor de kwaliteit van de bodem, maar ook omdat problemen in de onderlaag achteraf lastiger op te lossen zijn dan problemen in de toplaag.

 

DE CONSTRUCTIE VAN EEN CORRECT FUNDAMENT EN EEN GOED DRAINAGESYSTEEM ZIJN ESSENTIELE ONDERDELEN VAN DE KWALITEIT VAN EEN BODEM.

 

Drainerende werking – de mogelijkheden

Een drainerende onderlaag kan opgebouwd worden op diverse manieren. Belangrijk is dat het fundament voldoende stabiliteit en hardheid heeft om de toplaag te dragen. Daarnaast dient het fundament te zorgen voor het afvoeren van overtollig water en het behouden van de waterbalans, ofwel dient de onderlaag te draineren.

De meest gebruikte manier is het afgraven van de grond en het aanbrengen van drainagesleuven, een drainagebuis aanbrengen en deze vervolgens op te vullen met drainerend materiaal en hierop de toplaag aan te brengen.

Deze methode is de meest gebruikte manier om een paardenbodem op te bouwen. Deze manier van opbouw voorziet echter niet in de aanleg van een fundament. De onderlaag geeft onvoldoende stabiliteit mee aan de bovenlaag, waardoor de onderlaag enkel de functie heeft van water afvoeren.

 

Eb en Vloedbodem

Een alternatief voor de standaard drainagesleuven is een drainerende onderlaag door middel van een Eb en Vloedsysteem. Een Eb en Vloedbodem is kort gezegd een systeem dat water in de bodem reguleert. Door middel van een geïntegreerd watersysteem, wordt de waterbalans continu vanuit de onderlaag op peil gehouden. Beregenen van bovenaf is dus verleden tijd.

Een eb en vloedbodem kan op twee manieren worden opgebouwd. Op de wijze dat er een stabiliserend fundament wordt aangebracht, dus met draagkracht. Of op de basis wijze waarin enkel wordt voorzien in het water reguleren, maar niet in draagkracht voor de toplaag.

Voor het succes van een Eb- en Vloedbodem is het absoluut noodzakelijk dat het fundament vlak is aangelegd, zodat het water evenredig in de bodem wordt verdeeld en afgevoerd.

 

Stabiliserende werking – de basis voor de toplaag

De tweede functie van de onderlaag is stabiliteit bieden. Ofwel heeft de stabiliserende onderlaag de functie om draagkracht mee te geven aan de toplaag. En juist deze functie wordt vaak overgeslagen.

Een veelgebruikte methode om de onderlaag een stabiel en waterdoorlatend fundament mee te geven is het gebruik van diverse onderlaagmaterialen. Deze methode is echter vrij arbeidsintensief in aanleg en onderhoud. Als alternatief is Granulight ontwikkeld.

 

Granulight onderlaag

 

Granulight is een uniek materiaal afkomstig van restmateriaal dat vrijkomt bij energieverbranding. Hierdoor wordt Granulight beschouwd als een secundaire bouwstof en draagt het een uniek groen label en het keurmerk DUBOkeur (milieuvriendelijke keus). Granulight kan gezien worden als de totaaloplossing voor de onderlaag. Het is lichter in soortelijk gewicht dan zand, maar heeft daarnaast ook de eigenschap dat het zeer goed verdicht en goed waterdoorlatend is en blijft.

Met de toepassing van Granulight verandert de opbouw van de paardenbodem in essentie niet. De opbouw bestaat nog steeds uit een drainerende en stabiliserende onderlaag en een toplaag (desgewenst met middenlaag).

Bij de opbouw voor een paardenbodem (of paddock) wordt een laagdikte van 15 tot 20cm Granulight geadviseerd en een toplaag van 12 tot 15 cm. Zand.

Na verdichting is Granulight vergelijkbaar met een halfverharding, maar blijft het wel de waterdoorlatende eigenschappen behouden. Boven op de laag Granulight kan direct een toplaag worden aangebracht. Een scheidingsdoek is niet nodig.

Op deze manier heb je zowel een goede drainerende werking als een fundament voor de toplaag.

 

 

Wil je meer kennis opdoen over paardenbodems? Bekijk dan de ebooks van Zandcompleet

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit

Een (sport) paard kopen of verkopen?

Tips om koliek te voorkomen veroorzaakt door voorjaarsgras