Skip to content

Nederlander: zonnepanelen op dak, niet in de wei

Thema: Duurzaamheid, Huisvesting en Verzekeren, Innovatie en Marketing

Nederlander: zonnepanelen op dak, niet in de wei

Thema: Duurzaamheid, Huisvesting en Verzekeren, Innovatie en Marketing

Meer dan 75% van de Nederlanders is voor stimulering vanuit de overheid voor zonnepanelen op daken en bedrijven in Nederland. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van LTO Nederland. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat bewustwording van de maatregelen die de agrarische sector al treft rondom verduurzaming leidt tot een positievere houding tegenover boeren en tuinders.

De energietransitie in Nederland vraagt om hernieuwbare energieopwekking, ook vanuit het landelijk gebied. Uit het onderzoek van Direct Research blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders de groene ruimte in Nederland wenst te behouden voor land- en tuinbouw.

De land- en tuinbouw wordt geraakt door bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken, omdat zij over de ruimte beschikken (2/3 van het grondoppervlak in Nederland) om zulke projecten te realiseren. Uit onderzoek van DirectResearch blijkt echter dat 71% van de ondervraagden de ruimte in Nederland liever behoudt voor land- en tuinbouw. Meer dan de helft van de ondervraagden wil weilanden en akkers niet gebruiken voor zonneparken. Een merendeel (75%) is voor stimulering vanuit de overheid voor zonnepanelen op daken en bedrijven.

”Het overgrote deel van de Nederlanders gebruikt de ruimte dus liever voor land- en tuinbouw dan voor de aanleg van zonneparken en bovendien verwachten zij hierin een rol vanuit de overheid,” aldus Kees van Zelderen, Portefeuillehouder Klimaat en Energie bij LTO Nederland. ”Boeren en tuinders zijn goed bekend met duurzame energie. Veel bedrijven zijn al energieneutraal of zelfs netto energieleverancier van duurzame energie. Deze lijn willen we doorzetten.”

Onder de respondenten van het onderzoek is slechts 50% op de hoogte van de toenemende mate waarin boeren energie opwekken op eigen erf. Dit terwijl meer dan 40% van alle hernieuwbare energie in de afgelopen decennia geproduceerd werd op of bij een boerenerf (wind en zon) of in de kas. Daarnaast was de Nederlandse landbouw (exclusief glastuinbouw) in 2016 al voor meer dan 80% energieneutraal, blijkt uit publicatie van de RVO. Van de ondervraagden geeft 30% wel aan een significant positiever beeld te hebben van de agrarische sector nadat zij bewust werden gemaakt van de inspanningen van boeren en tuinders rondom duurzaamheidsmaatregelen.

 

 

LTO Nederland: hanteer de zonneladder en zorg voor een integrale gebiedsaanpak

LTO Nederland pleit voor het gebruik van oppervlakte voor meerdere doeleinden en het hanteren van de zonneladder. Hierbij wordt eerst ingezet op benutting van daken, bebouwde oppervlakte en loze oppervlakte – waarbij landbouwgrond een laatste optie is.

LTO Nederland vindt het dan ook ontoelaatbaar als er omwille van de energietransitie zonneparken worden aangelegd waarbij het principe van zorgvuldig ruimtegebruik niet toegepast is. Stimulering van duurzame energie dient niet alleen rekening te houden met kostenefficiency, maar ook met andere ruimtelijke opgaven die in het buitengebied opgelost dienen te worden, zoals kringlooplandbouw en koolstofvastlegging. De land- en tuinbouw levert graag een bijdrage aan de energietransitie, maar wel met oog voor landbouwkundige én landschappelijke inpassing.

Onderzoek

LTO heeft onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom boeren en tuinders bij het Nederlandse publiek te peilen. Het kwantitatieve brede onderzoek onder 1560 Nederlanders is gewogen naar Nederland en representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. Het onderzoek richtte zich op de houding van het Nederlandse publiek ten aanzien van de productie en consumptie van voedsel. Daarnaast zijn er verschillende thema’s aangesneden die op dit moment spelen in de Nederlandse land- en tuinbouw, zoals bijvoorbeeld de druk op het platteland.

 

Bron: LTO

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit