Skip to content

Goed voorbereid naar de gemeente

Thema: Huisvesting en Verzekeren

Goed voorbereid naar de gemeente

Thema: Huisvesting en Verzekeren

Stel je wilt een buitenbaan aanleggen, een stal (bij)bouwen of een erfafscheiding plaatsen. In de meeste gevallen heb je een vergunning nodig om dit te realiseren. Maar hoe zorg je voor een grote slagingskans? Kortom hoe krijg je de vergunning die je nodig hebt?

 

Omgevingsscan

Op de website van iedere gemeente vindt je bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Dit is een juridisch bindend stuk dat geldt voor burgers, bedrijven én voor de gemeente zelf. Het geeft al veel informatie over de haalbaarheid van je plannen. Ook kun je zien wat het bouwblok is van jouw accommodatie. Valt je nieuw te leggen rijbaan binnen het bouwblok, dan is het vaak direct toegestaan om deze aan te leggen.

Als je een goed idee hebt maar je weet niet of het haalbaar is op je huidige locatie dan kan een omgevingsscan een goed idee zijn. Van Santvoort Advies maakt een omgevingsscan waarbij we onderzoeken wat de planologische, milieukundige en beleidsmatige kaders zijn van het nieuwe idee. Het geeft een goed inzicht in de mogelijkheden en de punten die mogelijk kritisch zijn.

 

 

Principeverzoek

In de praktijk maken de adviseurs van Van Santvoort Advies vaak mee dat er een principeverzoek ingediend moet worden. Dit verzoek is bedoeld om af te tasten hoe de gemeente in het nieuwe idee of ruimtelijke plan staat. Het geeft een goede inschatting van de uitkomst van de daadwerkelijke vergunningsaanvraag. We maken ook vaak mee dat potentiele kopers van een woning een principeverzoek indienen bij de gemeente. Na het indienen houden we contact met de gemeente over de status van het verzoek.  Reageert de gemeente positief dan is het voor de bank ook het startsein om de financiering te verlenen. Belangrijk om te weten is dat omwonenden geen bezwaar of beroep in kunnen dienen tegen het principebesluit van de gemeente. Dat kan pas bij de vergunningsaanvraag. Wel is een principebesluit op verzoek openbaar.

 

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente?

Als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente dan kun je bezwaar maken. Meestal moet dit binnen zes weken na het bekend maken van de beslissing. Hierna moet de gemeente de beslissing opnieuw bezien en toelichten. Als je het daarna nog niet eens bent met de beslissing dan kun je naar een bestuursrechter.

 

Zienswijze

Ben je het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente, dan kun je ook bezwaar maken. Dat gaat via een zienswijze. Met een zienswijze geef je je mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. De punten waarom iemand het wel of niet eens is met een voorgenomen besluit kan de gemeente meenemen in het definitieve besluit. De zienswijze wordt schriftelijk ingediend te worden. Ook dit is dagelijkse kost voor het team van Van Santvoort Advies.

 

Benieuwd wat van Santvoort Advies voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op!

 

 

Andere artikelen van Van Santvoort Advies:

 

 

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit