Skip to content

Fokkerijraad Gelders paard stelt norm sterpredicaat gelijk aan die voor rijpaarden

Thema: Wet- en regelgeving

Fokkerijraad Gelders paard stelt norm sterpredicaat gelijk aan die voor rijpaarden

Thema: Wet- en regelgeving

De Fokkerijraad Gelders paard heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd om de norm voor het sterpredicaat van het Gelders paard in hoofdlijnen gelijk te stellen aan de norm voor de rijpaarden. Hiervoor dient artikel P30 in het selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Gelders paard aangepast te worden. Het Algemeen Bestuur heeft het advies van de Fokkerijraad Gelders paard overgenomen en legt het advies voor aan de Ledenraad ter instemming. De Ledenraad is akkoord met doorvoering van de voorgestelde aanpassing.

Tuigpaardmerries worden tijdens de IBOP beoordeeld volgens een cijferbalk met 7 onderdelen. Ieder onderdeel wordt door een jury beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 10. Hiervan tellen drie onderdelen dubbel, zweefmoment, actie voorbeen, en gebruik achterbeen. Elk onderdeel dat wordt beoordeeld tijdens de IBOP is van belang voor een goed tuigpaard. De dubbel tellende onderdelen zouden de belangrijkste speerpunten voor de fokkerij naar de toekomst toe moeten onderstrepen. De Fokkerijraad Tuigpaard adviseert om als dubbel tellend te zien de onderdelen front, actie voorbeen en gebruik achterbeen. Deze onderdelen behoeven aandacht in de fokkerij én mogen extra geaccentueerd worden als zij positief of negatief opvallen.  De Ledenraad is akkoord met aanpassing van de dubbel tellende onderdelen.

Het Selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Tuigpaard voor de selectieronde 2019/2020 is geactualiseerd in verband met het komende merriekeuringsseizoen. Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. De Ledenraad heeft deze wijzigingen geaccordeerd.

De wijzigingen worden binnenkort aangepast.

Bron: KWPN

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit