Skip to content

Corona update: extra maatregelen van 29 september t/m 20 oktober

Thema: Corona, Wet- en regelgeving

Corona update: extra maatregelen van 29 september t/m 20 oktober

Thema: Corona, Wet- en regelgeving

UPDATE 30 september

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september hebben de KNHS en FNRS een overzicht gemaakt van de

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september hebben de KNHS en FNRS een overzicht gemaakt van de maatregelen en de impact die het heeft op de hippische sector. Veel vragen zijn er gekomen over de sluiting van de horeca.

Om hier voor sportaanbieders meer duidelijkheid over te krijgen adviseren we hen om contact op te nemen met uw eigen gemeente. Er is mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk en uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving. Gelukkig zien wij in de praktijk dat enkele gemeentes meegaan in deze redenatie. 

KNHS en FNRS zullen met hun partners waaronder het Platform voor Ondernemende Sportaanbieders (POS) bij verschillende overheden blijven aankaarten dat voor horecagelegenheden met een volledige horecavergunning een gelijk speelveld gecreëerd moet worden.

Lees hier het hele bericht. 


UPDATE 29 september 

Gisteravond (maandag 28 september) kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die per 29 september 18.00 uur voor minimaal 3 weken gelden. Welke maatregelen zijn van toepassing voor de paardensport? Let op er kunnen regionale verschillen zijn. Kijk voor actuele informatie op de website van de gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Voor de landelijke maatregelen kijk op de website van de rijksoverheid.

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport:

 1. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
 2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
 3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
 4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
 5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
 6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden;
 7. Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer;
 8. Wij adviseren om wedstrijden en lessen zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord;
 9. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Lees hier de nadere toelichting op bovenstaande maatregelen

Bericht 23 september 2020

Tijdens de persconferentie van 18 september zijn aangescherpte maatregelen door het kabinet aangekondigd. Het overgrote deel van de maatregelen blijven hetzelfde maar op regionaal niveau zijn er enkele aangescherpte maatregelen. Ook NOC*NSF heeft met de overheid antwoorden geformuleerd op een aantal openstaande vragen voor de sport.

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Klik hier voor de aangescherpte maatregelen. NOC*NSF heeft met de overheid antwoorden geformuleerd op een aantal openstaande vragen voor de sport, te vinden via deze link.

Hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje.

Het actuele advies aan sportclubs in bovenstaande veiligheidsregio’s is op dit moment
Zorg ervoor dat er altijd een corona coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.)
‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden.

Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding moet aangegeven worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden kan bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

Algemene uitgangspunten voor de bestrijding van corona zijn niet aangepast. Dus:

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiënemaatregelen toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte.

Algemene regels met betrekking tot samenkomsten
Algemeen geldt dat er bij voorkeur geen samenkomsten in groepen zijn, tenzij je:

 • Maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden.
 • Hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan.
 • Maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat.
 • Ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt.
 • In binnensportaccommodaties bij minder dan 100 mensen placeert.
 • In binnensportaccommodaties bij meer dan 100 personen placeert
 • Gezondheid checkt en reservering verplicht stelt.
 • In buitensportaccommodaties bij meer dan 250 mensen placeert, de gezondheid checkt en reservering verplicht stelt.

Per veiligheidsregio kunnen het aantal personen die je kunt ontvangen verschillen. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de uitzonderingen op het verplicht reserveren, placeren en gezondheidsverificatie?
Bij samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming, zoals bijvoorbeeld een KNHS- of FNRS-wedstrijd hoeft er niet verplicht gereserveerd en geplaceerd te worden en hoeft er geen gezondheidsverificatie plaats te vinden. Zowel op vaste locaties met verplichte looprichting, als ook op specifieke locaties zoals een voedseluitgifte bij evenementen is placeren, reserveren en een gezondheidsverificatie niet nodig. Ook hier geldt dat er per veiligheidsregio verschillen kunnen zijn.

Meer informatie over specifieke maatregelen in mijn veiligheidsregio
Doordat er nu per regio maatregelen worden afgekondigd, kunnen per regio verschillen ontstaan. De rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van alle veiligheidsregio’s met informatie over de ingevoerde maatregelen. Je kunt deze hier vinden.

Moet ik een nieuw protocol maken?
Of sportaanbieders een nieuw protocol moet maken verschilt per gemeente. Vraag dit dus na bij de gemeente of veiligheidsregio. FNRS en KNHS hebben een sjabloon protocol voor paardensportaccommodaties gemaakt die is te downloaden via Mijn KNHS.

Zodra er meer bekend is over de implementatie van de aangepaste maatregelen met betrekking tot de sport, informeren wij hierover via onze website. Op dit moment is NOC*NSF hierover nog in overleg met de overheid.

Bron: KNHS

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit