Skip to content

Aansprakelijkheid bij het niet (goed) nakomen van een contract

Thema: Wet- en regelgeving

Aansprakelijkheid bij het niet (goed) nakomen van een contract

Thema: Wet- en regelgeving

Als advocaat hippisch recht ziet Maud van den Berg vaker overeenkomsten terug die in de praktijk niet zo worden nagekomen. Denk aan een paard of transportmiddel dat niet aan de contractuele voorwaarden voldoet, een samenwerking die niet goed wordt nagekomen of een geschil tussen aandeelhouders als de interne afspraken niet worden nageleefd. Die nadelige gevolgen noemen we in een woord schade. Of en in hoeverre een partij kan worden aangesproken voor schade kan complex zijn. Is de aansprakelijkheid bijvoorbeeld contractueel beperkt, zoals in algemene voorwaarden, of geven partijen een andere betekenis aan de afspraken? Er kunnen uiteenlopende redenen zijn dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Op dat moment is het goed dat je weet waar je staat. Advocaat Maud van den Berg bespreekt de voornaamste contractuele aansprakelijkheden.

 

Het sluiten van een hippisch contract

Een goede afspraak begint in de regel met duidelijke (schriftelijke) afspraken. De belangen zijn vaak groot, waardoor mondelinge afspraken niet meer volstaan. Het sluiten van een hippisch contract is een vak apart. Wist u dat u in een zakelijke overeenkomst veel potentiële aansprakelijkheden al kan beperken? Een goed contract begint vaak met het opstellen van 1A4’tje waarin u de voornaamste kansen én risico’s in beeld brengt. In de praktijk zijn de meeste discussies terug te herleiden tot een afwijkende partijbedoeling. Dat kan voorkomen worden door goed na te denken hoe u over en weer tegen een samenwerking of koopovereenkomst aankijkt. Wanneer dat goed op papier staat, weet u ook welke risico’s u accepteert. Dit bevordert een succesvolle koop of samenwerking enorm.

 

Non-conformiteit onder het (hippische) recht

Wanneer een zaak gebrekkig is noemen we dat ook wel non-conform. Een partij is wettelijk aansprakelijk wanneer zij toerekenbaar tekortschiet. De omvang van de schade hangt af van de verdeling van de risico’s. Gederfde winst kan bijvoorbeeld worden uitgesloten in een zakelijke verhouding. In het hippische recht zien we regelmatig terug dat soms een levering niet kan doorgaan (een paard kan bijvoorbeeld niet nationaal of internationaal worden verkocht door een probleem met de levering). Wanneer de presterende partij daar niets aan kan doen, oftewel het niet aan hem of haar kan worden toegerekend, noemen we dat overmacht. In tijden van COVID-19 zagen we vaker dat er door internationale leveringsbeperkingen, zaken niet geleverd konden worden of dat evenementen niet konden doorgaan. Hier werd de presterende partij vaker door de wet beschermd. Overmacht kan ook beperkt worden. Dat is in een contract goed te regelen. In ieder geval adviseert advocaat hippisch recht Maud van den Berg altijd goed op te letten op de ‘kleine lettertjes’ van uw koopcontract.

 

Het Rhino-virus en commerciële overeenkomsten

Het Rhino-virus is op dit moment een actueel thema binnen de hippische wereld, zeker na de uitbraak op concours in Valencia, Spanje.

Door het Rhino-virus moesten evenementen, reisagenda’s, transporten en (daarmee) commerciële afspraken worden aangepast. Hierdoor ontstond bij diverse partijen schade. De vraag wie aansprakelijk is voor deze schade, hangt af van de afspraken en dat kan zomaar aardig oplopen. Ook op grond van deze besmettelijke ziekte zal een partij ongetwijfeld stellen dat een gebrekkige prestatie niet aan haar kan worden toegerekend en zij dus niet schadeplichtig is. Alle omstandigheden van het geval, maar met name het contract, kan dan een rol spelen in hoeverre hier een partij voor aan te spreken is.

 

 

De zaak Andreas Helgstrand vs. het Westfaalse Stamboek

Een ander voorbeeld is de recente discussie tussen Andreas Helgstrand, het Westfaalse Stamboek en de verkoper van de hengst Darling’s Dream, welke direct na de stamboekkeuring op een veiling is gekocht door Helgstrand voor een slordige EUR 600.000.

Sinds januari 2021 speelt de vraag of de (enkele maanden na de koop verkregen) positieve uitslag op een dopingonderzoek ten tijde van de keuring, een gebrekkige prestatie van de verkoper (en het Westfaalse stamboek) oplevert. Het Westfaalse stamboek heeft zich (ook namens de verkoper) in de kern op het standpunt gesteld dat de aangetroffen stoffen mogelijk onbedoeld via het voer in het paard terecht zijn komen en stelt dat een positieve dopingtest haar niet kan worden toegerekend, en dat de keuring onaangetast blijft. Het paard beantwoordt daarom nog steeds aan de overeenkomst, aldus het Westfaalse Stamboek en de verkoper.

Ook hiervoor geldt: alle specifieke omstandigheden van het geval zijn beslissend voor de vraag wie er aansprakelijk is voor de schade. Advocaat Maud van den Berg ziet dat partijen vaak pas aan de bel trekken wanneer de schade al een feit is. Dat is een gemiste kans wanneer hier in het contract een voorziening voor had kunnen worden getroffen.

 

Garanties en exoneraties in het hippische contract

De bepalingen in het contract kunnen op verschillende manieren invloed hebben op de schadeplichtigheid van partijen in het geval zij gebrekkig presteren. Door een exoneratie of een garantie wordt de schadeplichtigheid verkleind of vergroot.

In het geval van Andreas Helgstrand en de verkoper, zou bijvoorbeeld een contractuele garantie kunnen zijn opgenomen dat het paard vrij was van doping. Dan zou de verkoper bij een positieve dopingtest geen beroep op overmacht kunnen doen, want de gebrekkige prestatie zou dan op grond van de letter van het contract aan hem toe te rekenen zijn.

Een exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid) werkt juist andersom.

 

Advocaat gespecialiseerd in hippisch recht

In onze praktijk zien wij geregeld een exoneratiebeding in contracten waar in een gerechtelijke procedure geen beroep op kan worden gedaan door de gebrekkig presterende contractspartij. Bijvoorbeeld omdat die exoneratieclausule is opgenomen in algemene voorwaarden waar door de gebruiker geen beroep op kan worden gedaan.

Ook wanneer niet duidelijk is of sprake is van een gebrekkige prestatie, is het zaak om dit zorgvuldig vast te stellen voordat u bijvoorbeeld uw (tegen)prestatie opschort, of het contract ontbindt of vernietigt (beëindigt). Doet u dat ten onrechte, dan bent u namelijk jegens uw contractspartij schadeplichtig. En tenzij u zich daarvoor contractueel heeft geëxonereerd, kan die schade ook op verstrekkende gevolgschade zien.

Heeft u een vraag over een commerciële overeenkomst of over het thema aansprakelijkheid, dan staat advocaat Maud van den Berg graag tot uw beschikking.

Maud van den Berg, advocaat bij MAAK Advocaten

 

Contact MAAK Advocaten

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit

Een (sport) paard kopen of verkopen?

Tips om koliek te voorkomen veroorzaakt door voorjaarsgras