Skip to content

Aandachtspunten bij het sluiten van een koopovereenkomst

Thema: Wet- en regelgeving

Aandachtspunten bij het sluiten van een koopovereenkomst

Thema: Wet- en regelgeving

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en de koper daarvoor een prijs moet betalen. Dit lijkt vrij simpel. Maar schijn bedriegt, want zeker binnen de hippische sector leveren koopovereenkomsten juist vaak discussies op. Waar moet je dan als hippische ondernemer op letten bij het sluiten van een contract? We spreken erover met Maud van den Berg, advocaat hippisch recht.

 


90% van alle geschillen gaat over de uitleg van een afspraak

‘Wat mag je over en weer van elkaar verwachten wanneer je een koopovereenkomst sluit? Bij het contracteren is er een grote mate van contractvrijheid. Dat betekent dat je veel onderling mag afspreken, zonder dat dit door de wet wordt ingeperkt. Daarin schuilt ook het gevaar dat contracten soms onvolledig zijn of dat niet goed genoeg gesproken is over de eisen (over en weer). Dan ontstaan vragen zoals wie is waarvoor aansprakelijk en waar moet een paard bij de aankoop aan voldoen? Als advocaat hippisch recht zie ik dat veel zaken pas bij mij terechtkomen, wanneer er al een partij teleurgesteld is.’

 

Een te late levering

‘In de praktijk zie ik dat het vaak misgaat bij de levering. Bijvoorbeeld wanneer een verkoper te laat of niet -goed- levert, dan lijdt de kopende partij schade. Zeker wanneer er internationaal wordt gehandeld, leidt een te late levering tot een kink in de kabel. Denk bijvoorbeeld ook aan de situatie dat de koper genoodzaakt is de zaak of zaken vanwege een te late levering elders tegen een hogere koopprijs aan te schaffen. Het prijsverschil dient dan in de regel door de verkoper aan de koper te worden vergoed. Afspraken over het moment van levering -en de gevolgen van een niet tijdige levering- verdienen dus aandacht. Zeker wanneer de leveringstermijn fataal is, met andere woorden: er kan niet op een latere levering worden gewacht, is dat goed om te benadrukken.’

 

 

Risico-overgang

‘Stel dat je als verkoper van een paard met de koper overeenkomt dat het paard nog enige tijd bij jou op stal blijft. Voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld of omdat het paard eerst nog wordt gecastreerd voordat hij op de stal van de koper zal worden afgeleverd. Partijen kunnen dan afspreken dat het risico voor het paard -dus een eventuele blessure, ziekte of zelfs overlijden- dan voor risico van de koper komt, terwijl het paard nog op de stal van de verkoper staat. Dit heeft tot gevolg dat, mocht ziekte of overlijden van een paard zich dan voordoen, een koper vervolgens alsnog de volledige koopprijs moet betalen voor het zieke- of geblesseerde paard. Zeker wanneer de koop ziet op een paard, verdient het moment waarop het risico voor het paard overgaat op de koper dus bijzondere aandacht.’

 

De klachtplicht en verjaring

‘Heb je een gebrekkige zaak van de verkoper ontvangen? Klaag dan tijdig hierover bij de verkoper. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat jouw rechten ten aanzien van de verkopende partij zijn vervallen. De aangesproken partij moet zich namelijk kunnen verweren en niet onnodig in zijn belangen worden geschaad. We noemen dit de klachtplicht.’

‘Een ander punt is de verjaringstermijn. Naast het tijdig klagen, moet je ook tijdig een procedure opstarten. Vanaf het moment dat je bij de verkoper over een gebrek hebt geprotesteerd, gaat een verjaringstermijn lopen. Afhankelijk van de aard van de zaak wordt deze termijn bepaald.’

 

Naar de rechter

‘Een zakelijk geschil wordt meestal commercieel opgelost. Partijen hebben er doorgaans een zakelijk belang bij dat een geschil over een koopovereenkomst niet escaleert. Toch kan het voorkomen dat een koopovereenkomst zodanig teleurstellend uitpakt, dat dit resulteert in een procedure bij de civiele rechter. Uit gepubliceerde rechtspraak blijkt dat geschillen over koopovereenkomsten bij -geblesseerde of zieke- paarden bijzonder vaak aan de onze civiele rechter worden voorgelegd, dit onderwerp zal ik daarom in een volgend artikel in het bijzonder bespreken. Maar geschillen in de hippische sector kunnen natuurlijk ook gaan over andere zaken, zoals de aankoop- en installatie van een nieuwe bodem in een buitenbak en gebrekkig geleverde voertuigen zoals een tractor of een paarden(vracht)wagen.’

‘Wanneer het belang van de zaak dat vergt, treed ik op als procesadvocaat voor partijen in de hippische sector. Dit kan ten aanzien van een koopovereenkomst gaan over bijvoorbeeld een uitlegvraag van een contract of een niet (goed) geleverde zaak.’

 

Maud van den Berg | Advocaat hippisch recht
Maud van den Berg is verbonden aan MAAK Advocaten NV als advocaat hippisch recht. Zij focust op contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid. Maud treedt voor de hippische sector op bij het inrichten van commerciële contracten bij de koop van paarden, voertuigen en andere zaken. Zij heeft affiniteit met internationale koopcontracten. Bij een zakelijk geschil voert Maud onderhandelingen of procedures bij iedere civiele rechter in Nederland.

 

 

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit